નયા હુક્મનામા—-જાવેદ અખ઼તર

 જિસ જબાન મેં જોશ, ફૈજ ઓર-મજાઝ જૈસે શાયર મૌજૂદ હો ,ઇસ જબાન કી શાયરી કે બારે મેં યે તસવ્વુર હી નહીં કિયા જા સકતા હૈ કિ સમાજ મેં જ઼ુલમ-ઓ-ઇસ્તિબદાદ કા દૌર દૌરા હો ઔર ઉર્દૂ શાયર ખામોશ તમાશાઈ બના દેખતા રહે૤

 ઉર્દૂ શાયરી સે બગાવતકી બૂ ના આએ તો ફિર વો ઉર્દૂ શાયરી હી નહીં૤ જિસ જબાન મેં જોશ, ફૈજ ઓર-મજાઝ જૈસે શાયર મૌજૂદ હો ઇસ જબાન કી શાયરી કે બારે મેં યે તસવ્વુર હી નહીં કિયા જા સકતા હૈ કિ સમાજ મેં જ઼ુલમ-ઓ-ઇસ્તિબદાદ કા દૌર દૌરા હો ઔર ઉર્દૂ શાયર ૙ામોશ તમાશાઈ બના દેખતા રહે૤ મોદી રાજ મેં સિંહ કે પર્ચમ તલે ચલ રહે મોબ લંચિંગ જૈસે શર્મનાક વાક઼િયાત કે ખિલાફ ઉર્દૂ શાયરી મેં બહુત સારી આવાજેં ઉઠતી રહીં૤ લેકિન ઉર્દૂ શાયરી કે બાગિયાના તેવર કો જિસ ખ઼ૂબસૂરતી સે જાવેદ અખ઼તર ને સન 2017 મેં કહી અપની નજમ મેં જાહિર ક્યા, વો ઉર્દૂ શાયરી કો ચાર ચાંદ લગાને વાલી બાત હૈ૤ જાવેદ અખ઼તર કો ઉનકે ફ઼ન્ન-એ-શાઇરી કે લિએ સન 2017 કા બેહતરીન શાયર કહા જાયે તો કતઅન ગલત ના હોગા૤ ઇસ નજમ પર જાવેદ અખ઼તર કો મુબારકબાદ કે સાથ પેશ-એ-ખ઼િદમત હૈ સન 2017 કી સબસે બેહતરીન ઉર્દૂ નજમ નયા હુક્મનામા૤

 કિસી કા હુક્મ હૈ

 સારી હવાએં

 હમેશા ચલને સે પહલે બતાએં

 કિ ઉનકી સિમ્ત કિયા હૈ?

હવાઓં કો બતાના યે ભી હોગા

 ચલેંગી જબ તો ક્યા રફ઼્તાર હોગી

 કિ આંધી કી ઇજાજત અબ નહીં હૈ

 હમારી રેત કી સબ યે ફ઼સીલેં

 યે કાગજ કે મહલ જો બન રહે હૈં

હિફાજત ઉનકી કરના હૈ જરૂરી

 ઔર આંધી હૈ પુરાની ઉનકી દુશ્મન

 યે સબ હી જાનતે હૈં

 કિસી કા હુક્મ હૈ

 દરિયા કી લહરેં

 જરા યે સરકશી કમ કરલીં

 અપની હદ મેં ઠહરેં

 ઉભરના ઔર બિખરના

 ઔર બિખર કર ફિર ઉભરના

 ગલત હૈ ઉનકા યે હંગામા કરના

 યે સબ હૈ સિર્ફ વહશત કી અલામત

બગાવત કી અલામત

બગાવત તો નહીં બર્દાશ્ત હોગી

 યે વહશત તો નહીં બર્દાશ્ત હોગી

 અગર લહરોં કો હૈ દરિયા મેં રહના

 તો ઉનકો હોગા અબ ચુપ-ચાપ બહના

 કિસી કા હુક્મ હૈ

 ઇસ ગુલસિતાઁ મેં બસ

 અબ ઇક રંગ કે હી ફૂલ હોંગે

 કુછ અફસર હોંગે

 જો યે તૈ કરેંગે

 ગુલસિતાઁ કિસ તરહ બનના હૈ કલ કા

યક઼ીનન ફૂલ યક-રંગી તો હોંગે

 મગર યે રંગ હોગા

 કિતના ગહિરા, કિતના હલ્કા

 યે અફસર તૈ કરેંગે

 કિસી કો કોઈ યે કૈસે બતાએ

 ગુલસિતાઁ મેં કહીં ભી

 ફૂલ યક-રંગી નહીં હોતે

 કભી હોહિ નહીં સકતે

 કિ હર ઇક રંગ મેં છિપ કર

 બહુત સે રંગ રહતે હૈં

 જિન્હોં ને બાગ

 યક-રંગી બનાના ચાહે થે

 ઉનકો જરા દેખો

 કિ જબ ઇક રંગ મેં

 સો રંગ જાહિર હો ગએ હૈં તો

 વો અબ કિતને પરેશાં હૈં

 વો કિતને તંગ રહતે હૈં

 કિસી કો કોઈ યે કૈસે બતાએ

 હવાએં ઔર લહરેં

 કબ કિસી કા હુક્મ સુનતી હૈં

 હવાએં

 હાકિમોં કી મુટ્ઠિયોં મેં

 હથક૜ી મેં ક઼ૈદ-ખ઼ાનોં મેં

 નહીં રુકતીં

 યે લહરેં

 રોકી જાતી હૈં

 તો

 દરિયા જિતના ભી હો પર-સુકૂઁ

 બે-તાબ હોતા હૈ

 ઔર ઇસ બે-તાબી કા ઉગલા કદમ

 સેલાબ હોતા હૈ

 કિસી કો યે કોઈ કૈસે બતાએ

Advertisements

બિન સાંપ્રદાયક ભારતમાં સમાન સિવીલ કોડ્ની જરૂરત નથી…..અહમ્દ દેવલવી(સ્થાપક મેમ્બર:ઑલ ઇંડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લૉ બૉર્ડ.

Pl.click the image to read it.

Pl.click the image to read it.

Posted by: bazmewafa | 12/30/2017

SSTV New year 2018 TV Mushayera……..Taslim E.Zulfi

જિંદગી વનવાસ લાગે છે મને…..જિગર ટંકારવી

(સૌજન્ય:વ.સમાચાર  ડીસેમ્બર 2017)

મહેકી જતે આ ખાર તો શું થતે……મુહમ્મદઅલી વફા

.

ચૂકી જતે એ વાર તો શું થતે.

તૂટી જતે તલવાર તો શું થતે.

.

લયમાં હતાં ગીતો બધાં ગુંજતાં,

તૂટી જતે એ તાર તો શું થતે.

.

સારું થયું ડૂબી ગયા ઘાટ સહુ,

ડૂબી જતે મઝધાર તો શું થતે.

.

ખુંપી ગયાં સહુ તીર તો દિલ મહીં,

બીજા થતે કંઈ વાર તો શું થતે.

.

ખૂલી જતે પાનું વચનનાં બાગનું,

સળગી જતે ઇકરાર તો શું થતે.

.

તડપી ગયાં એ ખંજરની ધારથી

ઊતરી જતે એ પાર તો શું થતે.

.

સચવાઈ રહી ઇજ્જત ગુલોની વફા

મહેકી જતે આખાર તો શું થતે.

 

ખાર=કાંટા

હ્રદયની મીન પ્યાસી છે_ મુહમ્મદઅલી વફા

વસંતોની પળોમાં પણ ચમનમાં આ ઉદાસી છે.

જળોના સાગરોમાં યે હ્રદયની મીન પ્યાસી છે.

 .

વહેલા આંસુંઓ નો શોક લઈ બેઠાં નયન પાગલ

 જીવનની ડાળકી એ સમિતિઓ ની ભીડ જામી  છે .

 .

સતત અંગત બની એ જાય દરદ પીડા બધા દુ:ખો,

 અમે તો વેદનાને પણ હવાની   જેમ   શ્વાસી છે.

 .

ચણી બેઠાં છે દીવાલો પરસ્પર સેતુ ના બદલે,

 સંબંધો ની બધી વેલે ઘૃણાની  ફૂગ બાઝી છે.

ધરતીના ધબાકારા………ડો.એસ.એસ.રાહી

(સૌજન્ય: ગુજરાત ટુડે 17 ડીસે.2017)

દીવાનગી અંજામ છે….. આસિફ્ખાન ‘આસિર’

 

યાદ તારી વાત તારી સૌ હવે નિષ્કામ છે

 પ્રેમ નો આખર અહીં દીવાનગી અંજામ છે

 .

જપ ને માળા, ખોખલા સજદાઓ સૌ નાકામ છે,

એ જ રાખે છે છરા જેના અધર પર રામ છે.

.

 આ જુઓ જાહોજલાલી દર્દ ની મારા તમે,

કોણ કે’છે કે ફકત, સુખ મા અહીં આરામ છે.

 .

આ નગર ની જેમ ઊભરાતી ઉદાસી આપણી,

થાય ના ખાલી કદી પણ એક એવું જામ છે.

.

એક-બે પગરવ છે બસ, કો’ સાદ કયાં સંભળાય છે,

આમ છે રસ્તો છતા પણ કેટલો સુમસામ છે.

.

આ કહે છે કોણ કે બદલાય છે દુનિયા અહીં,

એજ પાગલ એજ મજનૂ એજ રમતારામ છે.

.

આ દશા મા વર્ષ જો વીતી ગયા ‘આસિર’ ઘણા,

કો’ક દી’ એ પણ કહે, બે પળ તમારું કામ છે.

Born on December 12, 1939.  Khalil Dhantejvi

ખબર પડશે તને………ખલીલ ધનતેજવી

ખુલ્લો કોઈના પ્યારનો દરબાર થઈ ગયો…..મુહમ્મદઅલી વફા

.

આ જોત જોતાંમાં જ હાહા કાર થઈ ગયો.,

ખુલ્લો કોઈના પ્યારનો દરબાર થઈ ગયો.

.

સાગર બની ને તું ઊછળતો રહ્યો બધે,

ટીપું બની ને હું જુઓ લાચાર થઈ ગયો.

.

નાની કળી ના શ્વાસમાં સરકી ગયો કદી

તું તો ચમન ને ફૂલમાં દિલદાર થઈ ગયો.

.

બે ચાર વાતોની ચબરખી સમ જીવન થયું

આ ગ્રંથ તમારો તો બહુ દળદાર થઈ ગયો.

.

કદમો ઘસાયા કૈસના કંઈ કેટલા હશે?

રસ્તો જુઓને કેટલો બિસ્માર થઈ ગયો.

.

તરણું બની ને આ અમે ડૂબી ગયા ‘વફા’

પથ્થર બની ને તું ખરે તરનાર થઈ ગયો

ખાંડા થકી ખેલ્યા છતાં રણકાર, ના થયો……મુહમ્મદઅલી વફા

એથી જ તો વર્ષો થયાં પણ પ્યારના થયો.

કોશિશ થઈ  બેહદ છતાં ઇકરાર ના થયો.

.

સાતે સમન્દર પી ગયા આવ્યો ન ઓડકાર,

ખાંડા થકી ખેલ્યા છતાં રણકાર, ના થયો.

.

સાથે રહ્યો એ ફૂલની સાથે સંગિની થઈ,

કંટક તણો બાગો મહીં સ્વીકાર ના થયો.

.

જંગલ અને રણ આંગણે ભમ્યા અમે સદા,

તોયે અમારો હોંસલો બીમાર ના થયો.

.

હું પણ’વફા’ એ જીદને માની નહીં શક્યો,

ભરવા આ ખાલી જામ ને તૈયાર ના થયો

સંબંધો જડે છે કેટલા?… . કિશોર પટેલ

માણસો ટોળે વળે છે કેટલા!

એમ સંબંધો જડે છે કેટલા?.

.

સૂચનો લોકો કરે છે એટલાં

વાત મારી સાંભળે છે કેટલા?

 .

એ ઠઠ્ઠાખોરી હસાવે મંડળી

પંડની હાંસી ગળે છે કેટલા?

.

ઓ નસીહત આપનારા તારલા

મયકદામાં જો, ખરે છે કેટલા?

 .

ક્યાં ખુદાઈ છે અને છે પાક ક્યાં

પણ ખુદા જાતે બને છે કેટલા?

.

હોય જો બે ચાર વાતો તો કહું

પણ કિસ્સા તો જીવને છે કેટલા?

.

હું હજી તો શ્વસતો છું બાપલા!

વારસો મારા લડે છે કેટલા?

.

આજ મારે કાજ કૂટે સ્વજનો

કાલ ઊઠી સ્મરે છે કેટલા?

.

આમ તો મોટા બધા છે મારથી

શોધ, તો જોવા મળે છે કેટલા?

.

(Courtesy:Shadsetu blog)

ખુદાકા ઘર હૈ મંદિર ભી,ખુદાકા ઘર હૈ મસ્જિદ ભી…પ્રો.જગન્નાથ આઝાદ

સદા જોયા કરે છે કાળ—બાબુ પટેલ

                  .

જગે જગ દવ બળે  તો  યે સદા જોયા  કરે છે કાળ

ધરા પર  વિષ ઝરે તો  યે સદા જોયા  કરે  છે કાળ

.

કરી કૌતુક  નજર  બાંધી  કપટ  બાજી  રમી  પલમાં

કલંદર છળ કરે  તો   યે  સદા  જોયા   કરે  છે   કાળ

.

જબરદસ્તી કરીને  જ્યાં  અબળ પર થાય  બળજોરી 

તરફડી  એ  મરે  તો  યે  સદા  જોયા  કરે  છે  કાળ

.

સળગતા   જહરની  બંદી મહીં   લાખો   બળે છે ત્યાં

મરણ ચીસો પડે  તો  યે  સદા  જોયા  કરે  છે કાળ

.

ખુના મરકી  થકી  ઝરતાં મનખનાં  રક્તથી  રણમાં

નદી  શોણિત વહે  તો  યે સદા  જોયા  કરે  છે  કાળ

.

પ્રલય કણને જલાવી  જ્યાં પ્રચંડ તણખા ઉડે છે ત્યાં

જગત ભડકે બળે  તો  યે  સદા  જોયા  કરે  છે  કાળ

.

અદાવત  આભ   ફાડીને   અચાનક   ધાડ  પાડે  ત્યાં         

જહાં   ઉજ્જડ બને  તો   યે સદા  જોયા  કરે  છે  કાળ

« Newer Posts - Older Posts »

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: