Posted by: bazmewafa | 01/24/2016

લીસા પણું સતત રહ્યું કોતરતું હાથને….’સપન’કુરેશી

લીસા પણું સતત રહ્યું કોતરતું હાથને….’સપન’કુરેશી

મુજને હવે ન પીડે વ્યથાઓ અભાવની,
જ્યારે દશા હું જોઉં છું સહરાના ઘાવની.

લીસા પણું સતત રહ્યું કોતરતું હાથને,
વાગી છે ઠેસ જ્યારે વસંતી સ્વભાવની,

લીલી નજર પીળી થઈ પાછી વળી જશે,
પ્રત્યક્ષ જ્યારે પામશે ઘટના તનાવની.

નાસી ગયાં છે સ્વપ્ન બધાં લોહી ઝાણ થઈ,
લેવાઈ નોંધ આંખમાં ના આ બનાવની.

ને એટલેજ ખૂન થયું સ્પર્શનું અહીં,
કારણકે લાગણી છે અવાચક લગાવની.

(સૌજન્ય: છીપનો ચહેરો: પૃ.187)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: