Posted by: bazmewafa | 10/19/2015

હ્રદય-ધબકાર બોલે છે……..નાઝિર દેખૈયા

હ્રદય-ધબકાર બોલે છે……..નાઝિર દેખૈયા

દરદ જે હોયા છે દિલમાં એ આવી બહાર બોલે છે,
રહે છે મૌન જો આંખો અશ્રુધાર બોલે છે.

ખફા થાશો નહીં,આ તો તમારો પ્યારબોલે છે.
નથી હું બોલતો મારા બધા અણસાર બોલે છે.

પછી ખોટું બહાનું કાઢવાની શી જરૂરત છે,
તમે મોજુદ છો ઘરમાં ,દરો-દીવાર બોલે છે.

તમારી યાદ આવે છે,મનોમન વાત થાયે છે,
હું સાંભળતો રહું છું ને હ્રદય ધબકારબોલે છે.

ફકીરી હાલ જોઈને પરખ કરજો નહીં ‘નાઝિર’
જે સારા હોય છે એના તો સૌ સંસ્કારબોલે છે.

(સૌજન્ય:નાઝિરનીગઝલો પૃ.87)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: