Posted by: bazmewafa | 10/13/2015

રંગ જોઈએ….મુહમ્મદઅલી વફા

રંગ જોઈએ….મુહમ્મદઅલી વફા

કાયા કરીદે કલ્પ એવો સંગ જોઈએ
રાખે હમેશા રંગ એવો રંગ જોઈએ

ખપતી નથી અમને સદા આ શૂન્યમય શાંતિ
શોણિત ગરમ કરવા કદી તો જંગ જોઈએ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: