Posted by: bazmewafa | 09/29/2015

વીસમી સદી….હાજી મોહમ્મદ અલ્લારખા

વીસમી સદી….હાજી મોહમ્મદ અલ્લારખા

એક સમ્‍પાદક જો સભી રચનાઓં કા ઉપયોગ કરતા થા
પ્રત્‍યેક લેખક કી ઇચ્‍છા હોતી હૈ કિ ઉસકી સભી રચનાએં છપેં૤ પર પત્રકારિતા મેં યહ સમ્‍ભવ નહીં૤ ઇસીલિયે તો હર પત્રકારિતા કે છાત્ર કો પહલે દિન હી કહા જાતા હૈ કિ કભી ભી રચના કે વાપિસ લૌટને સે નારાજ ન હોં૤

ખૈર, હમ યહાં એક ઐસે સમ્‍પાદક કે બારે મેં લિખ રહે હૈં જિસકે બારે મેં યહ મશહૂર હૈ કિ વહ કભી ભી કિસી રચના કો વાપિસ નહીં લૌટાતા થા૤ વહ ઉસકે કાર્યાલય મેં આઈ પ્રત્‍યેક રચના કા ઉપયોગ કરતા થા૤

યહ થા “વીસમી સદી” માસિક કા સમ્‍પાદક હાજી મોહમ્‍મદ અલ્‍લારખા શિવજી૤ ૧૯૧૬ મેં શુરુ હુઆ યહ પ્રકાશન પાંચ વર્ષ તક નિકલા૤ ઇસકા હર અંક લાજવાબ થા૤ જૈસા કિ હમ અપની પિછલી પોસ્‍ટ મેં લિખ ચુકે હૈં કિ ઇસકે રદ્દી કે અંકોં ને કુછ મિત્રોં કો ઇતના પ્રેરિત કિયા કિ ઇસ રવિવાર કો ઉન્‍હોંને ઇસકા ડિજીટલ અવતાર લાંચ કિયા૤
માસિક મેં પ્રત્‍યેક રચના ઉસકે હાથોં સે લિખી હોતી થી૤ આજ કે જમાને મે ટાઇમ ઔર ન્યૂજવીક કોપી રાઇટર રખતે હૈ , હાજી ઉસ જમાને મે યહ વિચાર લાયા થા ઉસ જમાને મેં ભી વહ લેખકોં કો અચ્‍છે પૈસે દેને મેં માનતા થા૤ દીપોત્‍સવ અંક મેં ઉન્‍હોંને ગોવાલણી નામક લઘુ કથા છાપી૤ વહ ગુજરાતી કી પહલી લઘુ કથા થી૤ લોગોં ને ઉસકી બહુત તારી૞ કી૤ હાજી ને અપને કુછ મિત્રોં કો કહા કો યદિ મેરે પાસ પૈસે હોતે તો મૈં ઇસકે લેખક રા૤મલયાનિલ કો સૌ રુપયે દેતા૤
કિસી સમ્‍પાદક કો યહ લગે કિ ઉસને લેખક કો કમ પૈસે દિયે હૈં યહ એક બહુત હી બિરલી ઘટના હૈ૤ એક બાર ઉન્‍હોંને અપને એક લેખક મિત્ર કે સમક્ષ ઇસકા રાજ ખોલા૤ વો બોલે મૈં પૈસે ઉડાતા નહીં હૂં૤ મૈં મેરે પ્રકાશન કો લાભ કે લિયે ભી નહીં કરતા હૂં૤

પર, ઉન્‍હોંને કહા, મેરી ઇચ્‍છા હૈ કિ મેરે ગુજરાત મેં કોઈ બર્નાડ શો બને, કોઈ જી ચેસ્‍ટટર્ન બને, કોઈ એચ જી વેલ્‍સ બને૤ યે નામક પ્રખર વિચારકોં કે હૈં૤ આમ આદમી ઉન્‍હેં નહીં પઢતા૤ પર વીસમી સદી મેં હાજી કા ઉદ્દેશ્‍ય થા લોગોં કો મનોરંજક શૈલી મેં ચિત્રાત્‍મક સ્‍વરુપ મેં ઓતપ્રોત જાનકારી દેના૤
એક બાર હાજી અપને મિત્રોં કો નાચને ગાને વાલી મહિલાઓં કે ક્ષેત્ર મેં લે ગયે૤ એક લટકે ઝટકે વાલી મહિલા આઈ૤ ઇનકે મિત્ર કા૞ી અચમ્‍ભિત૤ હાજી યહાં ક્‍યોં લાએં૤ હાજી ને અપને ઇસ મિત્ર, એક બહુત બડે ચિત્રકાર, રવિશંકર રાવલ કો કહા કિ ઘબરાઓ મત૤ મૈં તુમ્‍હેં યહ બતાને લાયા હૂં કિ, યહાં કી મહિલાએં ભી વીસમી સદી પઢતી હૈં૤

ઉસ મહિલા ને તુરંત કહા કિ હાજી ઇસ બાર કા અંક નહીં મિલા૤ હાજી ને કહા કિ વો ઇસ બાર કા અંક ખુદ લાયે હૈ૤ ક્‍યોંકિ ઉનકી પ્રતિ ડાક મેં વાપિસ આઈ હૈ !! ઐસે થે હાજી૤

ઉનકે ૪,૦૦૦ સે અધિક સશુલ્‍ક ગ્રાહક થે૤ એ એચ વ્‍હીલર જો ભારતીય ભાષાઓં કે પ્રકાશનોં કો મહત્‍વ નહીં દેતા થા વહ ભી વીસમી સદી રખતા થા૤ રુ ૧૫-૧૬ માસિક તન્‍ખ્‍વાહ વાલે ઉનકે ચાહક મિલ કર અઠન્‍ની ખર્ચ કર વીસમી સદી ખરીદા કરતે થે૤

યહ સબ હમને વીસમી સદી કે ડિજીટલ સ્‍વરુપ કે કાર્યક્રમ મેં દી ગઈ જાનકારી કે આધાર પર લિખા હૈ૤ આપ ભી http://www.gujarativisamisadi.com/ ક્લિક કર ઇસ પત્રિકા કી ભવ્‍યતા કા નજારા દેખિયે૤

સૌજન્ય:http://zerocolumn.blogspot.ca/2007/07/blog-post_24.html

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: