Posted by: bazmewafa | 04/15/2015

શરાબ રાખે છે….અહમદ ગુલ(બાટલી.યુ.કે.)

શરાબ રાખે છે….અહમદ ગુલ(બાટલી.યુ.કે.)

ધડકનોનો હિસાબ રાખે છે.
એક આદત ખરાબ રાખે છે

શબ્દની વાતતો જવાદો,
મૌનનો પણ હિસાબ રાખે છે.

આંખો તો હોય છે બધા પાસે,
દોસ્ત! એ તો શરાબ રાખે છે.

એક તારો સવાલ ઊઠે છે,
તું જ એનો જવાબ રાખે છે.

રાત આખી ઉજાસ આ શેનો?
કોઈ ખુદ આફતાબ રાખે છે.

પૃષ્ઠ દર પૃષ્ઠ છે છબી એની,
આ તું કેવી કિતાબ રાખે છે.

ગુલ દિવસભર કદમ પડે છે ક્યાં?
રાત એનો હિસાબ રાખે છે.

(સૌજન્ય:ગુલદાની)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: