Posted by: bazmewafa | 04/04/2014

હર હર ફ્યૂહરર…. રામ પુનિયાની 03/04/2014 10:18:00

modi_hitlerA

હર હર ફ્યૂહરર…. રામ પુનિયાની

ફાસીવાદ (જો યૂરોપ મેં પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ કે બાદ જન્મા) કે દ્વારા માનવતા કો દિએ ગએ ત્રાસ કો હમારી દુનિયા આજ તક નહીં ભુલા સકી હૈ૤ ફાસીવાદ ક્રૂર થા, વહ પ્રજાતંત્ર કો કુચલને મેં યકીન રખતા થા, વહ અલ્પસંખ્યકોં કો નિશાના બનાતા થા, વહ રાષ્ટ્ર કી શક્તિ કો બઢ઼ાચઢ઼ા કર પ્રસ્તુત કરતા થા, વહ અતિ રાષ્ટ્રવાદી થા, વહ અપને નેતા કો ‘મજબૂત’ નેતા કે રૂપ મેં પ્રચારિત કરતા થા ઔર ઉસકે આસપાસ એક આભામંડલ કા નિર્માણ કરતા થા૤ ઉસ દૌર મેં જો કુછ ઘટનાએં હુઈ ઉસે હમ આજ તક ભુલા નહીં પાએ હૈં ઔર હમ નહીં ચાહતે કિ હમારી દુનિયા કો ઉસ દૌર સે ફિર કભી ગુજરના પડ઼ે૤ તભી સે યે દો શબ્દ ‘ફાસિજ્મ ઔર હિટલર’ હમારી દૈનિક શબ્દાવલી કા હિસ્સા બન ગએ૤ યે હમેં ઉસ તાનાશાહીપૂર્ણ શાસન ઔર ઉસ ક્રૂર તાનાશાહ કી યાદ દિલાતે હૈં૤
ઇસ મુદ્દે પર બહસ એક બાર ફિર ઇસલિએ શુરૂ હુઈ હૈ ક્યોંકિ રાહુલ ગાંધી ને ઇશારોં મેં યહ કહા કિ નરેન્દ્ર મોદી,હિટલર કી તરહ હૈં૤ પલટવાર કરતે હુએ ભાજપા કે અરૂણ જેટલી ને કહા કિ સ્વતંત્રતા કે બાદ કે ભારત કે સિર્ફ એક નેતા કી તુલના હિટલર સે કી જા સકતી હૈ ઔર વે હૈં ઇંદિરા ગાંધી, જિન્હોંને દેશ મેં આપાતકાલ લગાયાએ અપને રાજનૈતિક વિરોધિયોં કો જેલોં મેં ઠૂસ દિયા ઔર પ્રજાતાંત્રિક સ્વતંત્રતાઓં કો સમાપ્ત કર દિયા૤ યહ સહી હૈ કિ ઇંદિરા ગાંધી ને દેશ મેં આપાતકાલ લગાયા થા૤ યહ એક નિંદનીય કદમ થા૤ યહ ભી સહી હૈ કિ ઉનકે આસપાસ કે કુછ લોગોં કા વ્યવહાર તાનાશાહીપૂર્ણ થા૤ પરંતુ ક્યા વહ ફાસિસ્ટ શાસન થા? ક્યા ઇંદિરા ગાંધી કી તુલના હિટલર સે કી જા સકતી હૈ? કતઈ નહીં૤ હમેં યહ સમઝના હોગા કિ તાનાશાહી ઔર એકાધિકારવાદી શાસન વ્યવસ્થા કે કઈ સ્વરૂપ હોતે હૈં૤ કઈ દેશોં મેં આજ ભી ફૌજી શાસન હૈ ઔર કઈ મેં રાજા.મહારાજા સત્તા મેં હૈં૤ પરંતુ ફાસિજ્મ ઇન સબસે બિલકુલ અલગ હૈ૤
યૂરોપ કે લગભગ સભી ફાસીવાદી, પ્રજાતાંત્રિક રાસ્તે સે સત્તા મેં આએ૤ ઉસકે બાદ ઉન્હોંને ધીરે.ધીરે પ્રજાતંત્ર કા અંત કર દિયા ઔર તાનાશાહ બન બૈઠે૤ ઉન્હોંને સ્વયં કો દેશ કે ઉદ્ધારક કે રૂપ મેં પ્રસ્તુત કિયા ઔર અપને દેશ કી સીમાઓં કા વિસ્તાર કરને કી કોશિશ ઇસ બહાને સે કી કિ ઉનકે પડ઼ોસી દેશ, કભી ન કભી ઉનકે દેશ કા હિસ્સા થે૤ ફાસીવાદ કે દો અન્ય મુખ્ય પારિભાષિક લક્ષણ યહ હૈં કિ ફાસીવાદી શાસકોં કો ઉદ્યોગપતિયોં કા પૂર્ણ સમર્થન હાસિલ રહતા હૈ ઔર ઇસકે બદલે ઉન્હેં રાજ્ય હર તરહ કી સુવિધાએં ઉપલબ્ધ કરાતા હૈ૤ દૂસરે, ફાસીવાદી શાસક દુષ્પ્રચાર ઔર અન્ય માધ્યમોં સે અલ્પસંખ્યકોં કો નિશાના બનાતે હૈં૤ ઉન્હેં રાષ્ટ્રવિરોધી ઔર દેશ કે લિએ ખતરા બતાયા જાતા હૈ૤ દેશ કી સારી સમસ્યાઓં કે લિએ અલ્પસંખ્યકોં કો દોષી ઠહરાયા જાતા હૈ૤ ઇસકે બાદ શુરૂ હોતા હૈ અલ્પસંખ્યકોં કા કત્લેઆમ, જિસે સમાજ કે બડ઼ે વર્ગ કા મૂક ઔર કબ જબ મુખર સમર્થન પ્રાપ્ત રહતા હૈ૤ યહ ફાસીવાદ સામ્પ્રદાયિક રાષ્ટ્રવાદ પર આધારિત હોતા હૈએ જિસે નસ્લ યા ધર્મ કે આધાર પર ઔચિત્યપૂર્ણ ઠહરાયા જાતા હૈ૤ હિટલર ને ઇસકે લિએ નસ્લ કા ઉપયોગ કિયા થા૤
વિદેશી શાસન સે મુક્ત હુએ દેશોં મેં સમાજ કે સામંતી વર્ગોં કી વિચારધારા કો મધ્યમ વર્ગ વ ઉચ્ચ જાતિયોં દ્વારા અપના લિએ જાને સે ફાસીવાદ સે મિલતી.જુલતી તાકતેં ઉભરતી હૈં૤ યહી લક્ષણ રાજનૈતિક કટ્ટરવાદ કે ભી હૈં, જહાં પૂરે સમાજ પર ધર્મ કી સંકીર્ણ વ્યાખ્યા લાદ દી જાતી હૈ ઔર જો લોગ ઉસસે સહમત નહીં હોતે,ઉનકે સાથ ક્રૂરતાપૂર્ણ વ્યવહાર કિયા જાતા હૈ૤ કઈ ઇસ્લામિક દેશોં મેં ઇસ તરહ કા કટ્ટરવાદ હૈ૤ ભારત મેં ભી ઇસ્લામ કે નામ પર કુછ કટ્ટરવાદી.ફાસીવાદી તાકતોં કા ઉદય હુઆ હૈ ઔર વે ધર્મ કે નામ પર રાજનીતિ કર રહી હૈં૤ ભારત મેં ધર્મ કે નામ પર રાજનીતિ કે ફાસીવાદ મેં બદલ જાને કા ખતરા હૈ૤ નેહરૂ ઇસ આશંકા સે અચ્છી તરહ વાકિફ થે૤ ઉનકે દ્વારા દી ગઈ ચેતાવની આજ ભી એકદમ ઉપયુક્ત જાન પડ઼તી હૈ૤ ઉનકે અનુસાર, મુસ્લિમ સામ્પ્રદાયિકતા ઉતની હી ખરાબ હૈ જિતની કિ હિન્દૂ સામ્પ્રદાયિકતા૤ યહ ભી હો સકતા હૈ કિ મુસલમાનોં મેં સામ્પ્રદાયિકતા કી ભાવના હિન્દુઓં કી તુલના મેં કહીં અધિક હો૤ પરંતુ મુસ્લિમ સામ્પ્રદાયિકતા, ભારતીય પર પ્રભુત્વ જમાકર યહાં ફાસીવાદ નહીં લા સકતી૤ યહ કેવલ હિન્દૂ સામ્પ્રદાયિકતા કર સકતી હૈ (ફ્રંટ લાઈન 1 જનવરી 1993 મેં ઉદ્ધૃત૤)
ભારત મેં ફાસીવાદ-કટ્ટરતાવાદ કા બીજ પડ઼ા ઉસકી રૂપરેખા આરએસએસ કે પ્રમુખ વિચારક એમ એસ ગોલવલકર ને અપની પુસ્તક’ વ્હી ઑર અવર નેશનહુડ’ મેં પ્રસ્તુત કી૤ ઇસ પુસ્તક મેં જર્મની કે નાજી ફાસીવાદ સે બહુત કુછ લિયા ગયા હૈ ઔર નાજીવાદ કે સિદ્ધાંતોં કી જમકર પ્રશંસા કી ગઈ હૈ૤ યહ પુસ્તક નસ્લીય ગર્વ કો ઉચિત ઠહરાતી હૈ ઔર’દૂસરે’ (ઇસ મામલે મેં ગૈર હિન્દૂ) સે નિપટને મેં ક્રૂર તરીકોં કે ઇસ્તેમાલ કી વકાલત કરતી હૈ૤ પુસ્તક, હિન્દૂ સંસ્કૃતિ કો રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃતિ કે રૂપ મેં સ્વીકાર કરને કી વકાલત કરતી હૈ ઔર આમજનોં કા આહ્વાન કરતી હૈ કિ વે હિન્દૂ નસ્લ ઔર હિન્દૂ રાષ્ટ્ર કા મહિમામંડન કરેં, ‘અન્યોં’ કો હિન્દુઓં કે અધીન માનેં ઔર ‘અન્યોં’ કે નાગરિક અધિકારોં કો સીમિત કરેં, જૈસા કિ જર્મન ફાસીવાદિયોં ને હિટલર કે નેતૃત્વ મેં યહૂદિયોં કે સાથ કિયા થા૤ ઇસકી પ્રશંસા કરતે હુએ ગોલવલકર લિખતે હૈં, રાષ્ટ્ર ઔર સંસ્કૃતિ કી શુચિતા બનાએ રખને કે લિએ જર્મની ને અપને દેશ કો યહૂદી નસ્લ સે મુક્ત કર દિયા૤ યહ રાષ્ટ્રીય ગૌરવ કા શાનદાર પ્રકટીકરણ થા૤ જર્મની ને યહ ભી દિખાયા કિ કિસ તરહ ઐસી નસ્લોં યા સંસ્કૃતિયોં, જિનમેં ગહરે તક અંતર હૈં, કો કભી એક નહીં કિયા જા સકતા૤ ઇસસે હિંદુસ્તાન કો સીખના ઔર લાભ ઉઠાના ચાહિએ’ (વ્હી ઑર અવર નેશનહુડ ડિફાઈન્ડ, પૃષ્ઠ 27,નાગપુર 1938૤)
”વે (મોદી) અતિ શુદ્ધતાવાદી હૈં, ઉનકે મન મેં ભાવનાઓં કે લિએ કોઈ સ્થાન નહીં હૈ ઔર વે હિંસા મેં વિશ્વાસ કરતે હૈં૤ વે જુનૂની ઔર અર્દ્ધવિક્ષિપ્ત હૈં૤ મુઝે અભી ભી યાદ હૈ કિ ઉન્હોંને કિસ તરહ બડ઼ી નપીતુલી ભાષા મેં યહ સિદ્ધાંત પ્રસ્તુત કિયા કિ ભારત કે વિરૂદ્ધ સારી દુનિયા ષડયંત્ર કર રહી હૈ ઔર કિસ તરહ હર મુસલમાન દેશદ્રોહી ઔર સંભાવિત આતંકવાદી હૈ૤ ઇસ સાક્ષાત્કાર ને મુઝે અંદર તક હિલા દિયા ઔર ઇસકે બાદ મૈંને યાજ્ઞનિક સે કહા કિ અપને જીવન મેં પહલી બાર મૈં ઐસે વ્યક્તિ સે મિલા હૂં જો પુસ્તકોં મેં દી ગઈ ફાસીવાદી કી પરિભાષા પર એકદમ ફિટ બૈઠતા હૈ૤ યે સંભાવિત હત્યારા હૈ૤ યે ભવિષ્ય મેં કત્લેઆમ ભી કરવા સકતા હૈ૤”
ફાસિજ્મ કે મૂલ મેં હૈ એક ઐસી સામૂહિક.સામાજિક સોચ કા નિર્માણ,જિસકે નિશાને પર ‘દૂસરા’ સમુદાય હો૤ યહી 1984 કી ભયાવહ સિક્ખ.વિરોધી હિંસા કો મુસ્લિમ.વિરોધી વ ઈસાઈ.વિરોધી હિંસા સે અલગ કરતા હૈ૤ મુસલમાનોં ઔર ઈસાઈયોં કા જાનતે.બૂઝતે દાનવીકરણ કર દિયા ગયા હૈ ઔર ઉન્હેં સામાન્યજનોં કી સોચ મેં ‘દૂસરા’ બના દિયા ગયા હૈ૤ યહી કારણ હૈ કિ ઉનકે ખિલાફ નિયમિત તૌર પર હોને વાલી હિંસા કો સમાજ કી મૌન સ્વીકૃતિ પ્રાપ્ત રહતી હૈ૤
આરએસએસ કી વિચારધારા, ફાસીવાદ કા ભારતીય સંસ્કરણ હૈ૤ ઇસકી નીંવ મેં હૈં અતિરાષ્ટ્રવાદ, ‘દૂસરે’ (મુસલમાન વ ઈસાઈ) વ અખણ્ડ ભારત કી પરિકલ્પના ઔર ભારતીય રાષ્ટ્રવાદ કી જગહ હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદ કે પ્રતિ વફાદારી હૈ૤ મહાત્મા ગાંધી ને આરએસએસ કે ઇન લક્ષણોં કો બહુત પહલે તાડ઼ લિયા થા૤ ઉન્હોંને સંઘ કો એકાધિકારવાદી દૃષ્ટિકોણ વાલા સામ્પ્રદાયિક સંગઠન બતાયા થા૤ મોદી કે ઉદય કે પહલે તક હમ સબકો યહ લગતા થા કિ આરએસએસ કા આંદોલન ફાસીવાદી ઇસલિએ નહીં બન સકતા ક્યોંકિ ઉસકે પાસ કોઈ ચમત્કારિક નેતા નહીં હૈ૤ ફાસીવાદ એક ચમત્કારિક નેતા કે બિના નહીં પનપ સકતા૤ સન્ ૨૦૦૨ કે બાદ સે મોદી એક ઐસે ચમત્કારિક નેતા કે રૂપ મેં ઉભરે હૈં ઔર ઉન્હેં ચમત્કારિક નેતા કા સ્વરૂપ દેને કે લિએ હર સંભવ પ્રયાસ કિયા ગયા હૈ૤ મોદી કી ફાસીવાદી સોચ, ગંભીર અધ્યેતાઓં ઔર સમાજ વિજ્ઞાનિયોં સે તબ ભી નહીં છુપી થી જબ વે બડ઼ે નેતા નહીં થે૤ ગુજરાત કત્લેઆમ કે બહુત પહલે, આશીષ નંદી ને લિખા થા – ”એક દશક સે ભી જ્યાદા પહલે જબ મોદી આરએસએસ કે છોટે-મોટે પ્રચારક થે વ બીજેપી મેં અપની જગહ બનાને કે લિએ પ્રયાસરત થે, ઉસ સમય મુઝે ઉનકા સાક્ષાત્કાર લેને કા મૌકા મિલા થા૤ ઉનસે મુલાકાત કે બાદ મેરે મન મેં કોઈ સંદેહ નહીં રહ ગયા કિ વે એક વિશુદ્ધ ફાસીવાદી હૈં૤ મૈં ‘ફાસીવાદ’ શબ્દ કો ગાલી કી તરહ પ્રયુક્ત નહીં કરતા૤ મેરી દૃષ્ટિ મેં વહ એક બીમારી હૈ, જિસમેં સંબંધિત વ્યક્તિ કી વિચારધારા કે અલાવા ઉસકે વ્યક્તિત્વ ઔર ઉસકે પ્રેરણાસ્ત્રોતોં કી ભી ભૂમિકા હોતી હૈ૤ વે (મોદી) અતિ શુદ્ધતાવાદી હૈં, ઉનકે મન મેં ભાવનાઓં કે લિએ કોઈ સ્થાન નહીં હૈ ઔર વે હિંસા મેં વિશ્વાસ કરતે હૈં૤ વે જુનૂની ઔર અર્દ્ધવિક્ષિપ્ત હૈં૤ મુઝે અભી ભી યાદ હૈ કિ ઉન્હોંને કિસ તરહ બડ઼ી નપીતુલી ભાષા મેં યહ સિદ્ધાંત પ્રસ્તુત કિયા કિ ભારત કે વિરૂદ્ધ સારી દુનિયા ષડયંત્ર કર રહી હૈ ઔર કિસ તરહ હર મુસલમાન દેશદ્રોહી ઔર સંભાવિત આતંકવાદી હૈ૤ ઇસ સાક્ષાત્કાર ને મુઝે અંદર તક હિલા દિયા ઔર ઇસકે બાદ મૈંને યાજ્ઞનિક સે કહા કિ અપને જીવન મેં પહલી બાર મૈં ઐસે વ્યક્તિ સે મિલા હૂં જો પુસ્તકોં મેં દી ગઈ ફાસીવાદી કી પરિભાષા પર એકદમ ફિટ બૈઠતા હૈ૤ યે સંભાવિત હત્યારા હૈ૤ યે ભવિષ્ય મેં કત્લેઆમ ભી કરવા સકતા હૈ૤”
ઇસી તરહ, જબ અપ્રૈલ 2010 મેં જર્મની કા એક પ્રતિનિધિમણ્ડલ ગુજરાત કી યાત્રા પર આયા તો ઉસકે એક સદસ્ય ને કહા કિ ઉસે યહ દેખકર બહુત ધક્કા લગા કિ હિટલર કે અધીન જર્મની ઔર ગુજરાત કે અધીન મોદી મેં કિતની સમાનતાએં હૈં૤ યહાં યહ બતાના સમીચીન હોગા કિ ગુજરાત કી સ્કૂલી પાઠ્યપુસ્તકોં મેં હિટલર કો એક મહાન રાષ્ટ્રવાદી બતાયા ગયા હૈ૤ ગુજરાત, હિંદૂ રાષ્ટ્ર કી પ્રયોગશાલા રહા હૈ૤ મોદી કી પ્રચાર મશીનરી ચાહે કુછ ભી કહે, સબ યહ જાનતે હૈં કિ 2002 કે કત્લેઆમ કે બાદ સે રાજ્ય મેં ધાર્મિક અલ્પસંખ્યકોં કે હાલ બેહાલ હૈં૤
ક્યા હમ કહ સકતે હૈં કિ ફાસીવાદ કેવલ યૂરોપ તક સીમિત હૈ ઔર વહ ભારત મેં નહીં આ સકતા? મૂલતઃ ફાસીવાદ એક ઐસી વિચારધારા હૈ, જિસકા જન્મ સમાજ કે ઉન તબકો મેં હોતા હૈ જો પ્રજાતંત્ર કે ખિલાફ હૈં ઔર જો કાલ્પનિક ભયોં કા નિર્માણ કર પ્રજાતાંત્રિક સંસ્થાઓં કો ખત્મ કર દેના ચાહતે હૈં ઔર જો યહ માનતે હૈં કિ ચીજોં કો ઠીક કરને કે લિએ એક મજબૂત નેતા કી આવશ્યકતા હૈ૤ ફાસીવાદએ અતિરાષ્ટ્રવાદ પર જોર દેતા હૈ ઔર અલ્પસંખ્યકોં કો નિશાના બનાતા હૈ૤ પડ઼ોસી દેશોં કે પ્રતિ ઉસકા રવૈયા આક્રામક હોતા હૈ૤ ઇસ અર્થ મેં ફાસીવાદ કિસી ભી દેશ પર છા સકતા હૈ.કિસી ભી ઐસે દેશ પરએ જહાં સામાજિક આંદોલન યા તો કમજોર હૈં યા બંટે હુએ હૈં યા ફાસીવાદ કે ખતરે કે પ્રતિ જાગરૂક નહીં હૈં૤ કુછ લોગ કહતે હૈં કિ ભારત મેં ઇતની વિવિધતાએં હૈં કિ યહાં ફાસીવાદ કે લિએ કોઈ જગહ નહીં હૈ૤ યહ એક અચ્છા વિચાર હૈ ઔર શાયદ ઇસી કારણ અબ તક ભારત મેં ફાસીવાદી તાકતેં નિયંત્રણ મેં રહી હૈં૤ પરંતુ સમય કે સાથ કઈ બાર વિવિધતાએં સમાપ્ત હો જાતી હૈં ઔર સબ ઓર એક સી પ્રવૃતિયાં ઉભરને લગતી હૈં૤ ઇસલિએ યહ માનના અનુચિત હોગા કિ ભારત મેં ફાસીવાદ કભી આ હી નહીં સકતા, વિશેષકર ઇસ તથ્ય કે પ્રકાશ મેં કિ ઇસ તરહ કી પ્રવૃત્તિયોં કો ભારત મેં ભારી સમર્થન મિલ રહા હૈ૤ ફાસીવાદી તાકતોં કી ઠીક.ઠીક પહચાન ઔર પ્રજાતાંત્રિક સિદ્ધાંતોં વ બહુવાદ કે મૂલ્યોં કી રક્ષા કે લિએ સમ્મલિત પ્રયાસ હી હમારે પ્રજાતંત્ર કો બચા સકતે હૈ

(Visfot.com)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: