Posted by: bazmewafa | 08/16/2013

હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદ કી અંધી સુરંગ… રામ પુનિયાની

હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદ કી અંધી સુરંગ… રામ પુનિયાની

hindu_rashtravad_1307_306008083

સોશલ મીડિયા પર ઐસે હિન્દૂવાદી પ્રચાર લોગોં કો ઉગ્ર હિન્દુત્વ કી કાલી અંધેરી સુરંગ કી તરફ ધકેલ રહે હૈં.
હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદ બનામ ભારતીય રાષ્ટ્રવાદ કે મુદ્દે પર બહસ નઈ નહીં હૈ. ઔપનિવેશિક દૌર મેં, જબ આજાદી કા આંદોલન, ભારતીય રાષ્ટ્રવાદ કી અવધારણા ઔર ઉસકે મૂલ્યોં કો સ્વર દે રહા થા તબ હિન્દુઓં કે એક તબકે ને સ્વયં કો સ્વાધીનતા સંગ્રામ સે અલગ રખા ઔર હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદ ઔર ઉસસે જુડે હુએ મૂલ્યોં પર જોર દિયા. યહ બહસ એક બાર ફિર ઉભરી હૈ.

ઇસકા કારણ હૈ ભાજપા.એનડીએ કે પ્રધાનમંત્રી પદ કે ઉમ્મીદવાર બતૌર સ્વયં કો પ્રસ્તુત કરને કે લિએ આતુર નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા દિયા ગયા એક સાક્ષાત્કાર (જુલાઈ, 2013) જિસમેં ઉન્હોંને કહા કિ વે હિન્દૂ પૈદા હુએ થે ઔર વે રાષ્ટ્રવાદી હૈં, ઇસલિએ વે હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદી હૈં! ક્યા ઇસી તર્ક કો થોડા સા આગે લે જાકર, મુસલમાન નહીં કહ સકતે કિ ચૂંકિ વે મુસલમાન કે રૂપ મેં જન્મે થે ઔર રાષ્ટ્રવાદી હૈં ઇસલિએ વે મુસ્લિમ રાષ્ટ્રવાદી હૈં. યહી બાત ઈસાઈ ઔર સિક્ખ ભી કહ સકતે હૈં. બિના કિસી સંદેહ કે યહ કહા જા સકતા હૈ કિ અગર કિસી વ્યક્તિ ને સ્વયં કો મુસ્લિમ યા ઈસાઈ રાષ્ટ્રવાદી બતાયા તો ઉસકી ઘોર વિપરીત પ્રતિક્રિયા હોગી.

મોદી કા એક ચીજ કો દૂસરી ચીજ સે જો૜કર યહ કહના કિ ચૂંકિ વે રાષ્ટ્રવાદી હૈં ઔર હિન્દૂ હૈં, ઇસલિએ વે હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદી હૈં, દરઅસલ, દેશ કી આંખોં મેં ધૂલ ઝોંકને કા પ્રયાસ હૈ. યહ તર્ક મોદી કે પિતૃ સંગઠન આરએસએસ કી વિચારધારા ઔર કાર્યશૈલી કા હિસ્સા હૈ. ઔપનિવેશિક કાલ મેં, ઉદ્યોગપતિયોં, વ્યવસાયિયોં ઔદ્યોગિક શ્રમિકોં ઔર શિક્ષિતોં કે નએ ઉભરતે વર્ગોં ને, એક મંચ પર આકર કઈ સંગઠન બનાએ. ઇનમેં શામિલ થે મદ્રાસ મહાજન સભા, પુણે સાર્વજનિક સભા, બામ્બે એસોસિએશન આદિ. ઇન સંગઠનોં કો યહ લગા કિ ઉન્હેં આપસ મેં હાથ મિલાકર એક મિલાજુલા રાજનૈતિક સંગઠન બનાના ચાહિએ. ઇસી કે ચલતે, સન્ 1885 મેં ભારતીય રાષ્ટ્રીય કાંગ્રેસ અસ્તિત્વ મેં આઈ. દૂસરી ઓર, મુસલમાન ઔર હિન્દૂ જમીંદારોં ઔર રાજાઓં.નવાબોં કે અસ્ત હોતે વર્ગ ને ભી, કાંગ્રેસ કી સમાવેશી રાજનીતિ કા વિરોધ કરને કે લિએ એક મંચ પર આને કા નિર્ણય લિયા. શનૈઃ.શનૈઃ કાંગ્રેસ, ભારતીય સ્વાધીનતા સંગ્રામ કે મૂલ્યોં કી મુખ્ય વાહક બન ગઈ. અસ્ત હોતે વર્ગ તેજી સે હો રહે સામાજિક પરિવર્તનોં કે કારણ, અપને અસ્તિત્વ કો ખતરે મેં મહસૂસ કર રહે થે. અપની સામાજિક પ્રતિષ્ઠા મેં ગિરાવટ કો ઉન્હોંને ઇસ રૂપ મેં પ્રસ્તુત કિયા કિ ઉનકા ધર્મ સંકટ મેં હૈ. ઉન્હેં કાંગ્રેસ કા સામ્રાજ્યવાદી શાસકોં કા વિરોધ ભી પસંદ નહીં આયા. કાંગ્રેસ ને ઉન સામાજિક સમૂહોં કી ઓર સે માંગેં ઉઠાની શુરૂ કર દીં જિનકા વહ પ્રતિનિધિત્વ કરતી થી ઔર જો અસલી ભારત થે.

રાજાઓં.નવાબોં કે અસ્ત હોતે વર્ગ કા કહના થા કિ શાસકોં કા વિરોધ કરના ઔર ઉનકી ચરણ વંદના ન કરનાએ હમારે ધર્મ કે વિરૂદ્ધ હૈ ઔર ઇસલિએ અંગ્રેજોં કે પ્રતિ વફાદારી કો પ્રોત્સાહન દેના આવશ્યક હૈ. અસ્ત હોતે વર્ગોં ને ઢાકા કે નવાબ ઔર કાશી કે રાજા કે નેતૃત્વ મેં, સન્ 1888 મેં યુનાઈટેડ ઇંડિયા પેટિયાટ્રિક એસોસિએશન કા ગઠન કિયા. બાદ મેં, અંગ્રેજોં કી કુટિલ ચાલોં કે ચલતે, ઇસ એસોસિએશન મેં શામિલ મુસ્લિમ શ્રેષ્ઠિ વર્ગ ને સન્ 1906 મેં મુસ્લિમ લીગ કા ગઠન કર લિયા વ ઇસકે સમાનાંતર, હિન્દૂ શ્રેષ્ઠિ વર્ગ ને સન્ 1909 મેં પંજાબ હિન્દૂ સભા બનાઈ ઔર 1915 મેં હિન્દૂ મહાસભા. મુસ્લિમ લીગ ઔર હિન્દૂ મહાસભા ક્રમશઃ મુસ્લિમ રાષ્ટ્રવાદ ઔર હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદ કી પૈરોકાર થીં. હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદિયોં કી રાજનૈતિક વિચારધારા બની હિન્દુત્વ,જિસે સાવરકર ને સન્ 1923 મેં અપની પુસ્તક હિન્દુત્વ ઑર હૂ ઇજ એ હિન્દૂ મેં પ્રતિપાદિત કિયા. અંગ્રેજોં કે લિએ ઇસસે બેહતર ક્યા હો સકતા થા? વે જાનતે થે કિ યે સંગઠન રાષ્ટ્રીય આંદોલન કો કમજોર કરેંગે. અતઃ ઉન્હોંને પર્દે કે પીછે સે હિન્દૂ મહાસભા ઔર મુસ્લિમ લીગ, દોનોં કો સમર્થન દેના જારી રખા.

હિન્દુત્વ કી વિચારધારા સે પ્રેરિત હો, સન્ 1925 મેં આરએસએસ કા ગઠન કિયા ગયા, જિસકા લક્ષ્ય થા હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદ કે રાસ્તે પર ચલકર, હિન્દૂ રાષ્ટ્ર કા નિર્માણ કરના. ઉભરતે હુએ નએ ભારત કે પ્રતિનિધિ થે ભગતસિંહ, અમ્બેડકર, ગાંધી, મૌલાના અબુલ કલામ આજાદ વ અન્ય, જિનકા રાષ્ટ્રવાદ શુદ્ધ ભારતીય થા ઔર સ્વતંત્રતા,સમાનતા વ બંધુત્વ કે મૂલ્યોં પર આધારિત થા. મુસ્લિમ લીગ ને ચુનિંદા મુસ્લિમ પરંપરાઓં કે આધાર પર સામંતી સમાજ કે જાતિગત ઔર લૈંગિક પદાનુક્રમ કો મુસલમાનોં પર લાદના ચાહા. હિન્દૂ મહાસભા ઔર આરએસએસ ને મનુસ્મૃતિ જૈસી પ્રતિગામી પુસ્તકોં કો અપના આદર્શ બનાકરએ ઇસી તરહ કી જાતિ વ લિંગ આધારિત ઊઁચનીચ કો પ્રોત્સાહિત કિયા. મુસ્લિમ ઔર હિન્દૂ સામ્પ્રદાયિક તબકોં ને કભી આંજાદી કે આંદોલન મેં ભાગ નહીં લિયા ક્યોંકિ યહ આંદોલન સમાવેશી થા ઔર ધર્મનિરપેક્ષ.પ્રજાતાંત્રિક મૂલ્યોં કા હામી. મુસ્લિમ ઔર હિન્દૂ સામ્પ્રદાયિક તત્વોં ને ઇતિહાસ મેં અપને.અપને ધર્મોં કે રાજાઓં.બાદશાહોં કા મહિમામંડન કિયા ઔર અંગ્રેજોં કે ખિલાફ સંઘર્ષ સે સુરક્ષિત દૂરી બનાએ રખી. ઇસકે ચંદ અપવાદ ભી થે, જિનપર રાષ્ટ્રવાદ કા લેબિલ ચિપકાકર યે સંગઠન સ્વાધીનતા સંગ્રામ મેં અપની ભાગીદારી કા દાવા કરતે હૈં.

ઐસા લગ રહા હૈ કિ હમ ઇતિહાસ કી એક કાલી, અંધેરી સુરંગ સે ગુજર રહે હૈં, જબ રાજનીતિ મેં ધર્મ કે ઘાલમેલ કો ન કેવલ સ્વીકાર્યતા બલ્કિ કુછ હદ તક સમ્માન ભી મિલ ગયા હૈ. યહ ભારત મેં તો હી રહા હૈ દુનિયા કે કઈ અન્ય હિસ્સોં મેં ભી હો રહા હૈ. હમ કેવલ ઉમ્મીદ કર સકતે હૈં કિ હમારે દેશવાસી, ધાર્મિક રાષ્ટ્રવાદ ઔર ભારતીય રાષ્ટ્રવાદ કે બીચ કે ફર્ક કો નહીં ભૂલેંગે.

ગાંધી દ્વારા બ્રિટિશ.વિરોધી સંઘર્ષ મેં આમ લોગોં કો શામિલ કરને કે પ્રયાસ ને જિન્ના જૈસે સંવિધાનવાદિયોં ઔર હિન્દૂ મહાસભા ઔર મુસ્લિમ લીગ જૈસે પરંપરાવાદિયોં કો મુખ્ય રાષ્ટ્રીય ધારા સે ઔર દૂર કર દિયા ઔર સન્ 1920 કે બાદ સે વે સ્વયં કી તાકત બ૝ાને મેં જુટ ગએ. હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદિયોં કી 1920 કે બાદ સે નીતિ એકદમ સાફ થી.અંગ્રેજોં કા સાથ દો ઔર મુસ્લિમ રાષ્ટ્રવાદિયોં કા વિરોધ કરો. ઠીક યહી નીતિ મુસ્લિમ લીગ કી ભી થી. વહ કાંગ્રેસ કો હિન્દૂ પાર્ટી બતાતી થી. સ્વાધીનતા ઔર ઉસકે સાથ હુએ ત્રાસદ બંટવારે કે બાદ, મુસ્લિમ લીગી તો પાકિસ્તાન ચલે ગએ પરંતુ વે ભારત મેં અપને સાથી ઇતની સંખ્યા મેં છો૜ ગએ કિ મુસ્લિમ સામ્પ્રદાયિકતા જીવિત બની રહી. શનૈઃ.શનૈઃ હિન્દૂ મહાસભા ઔર આરએસએસ ને અપને પંખ ફૈલાને શુરૂ કર દિએ. ઉન્હોંને શુરૂઆત કી મહાત્મા ગાંધી કી હત્યા સે . ઉન મહાત્મા ગાંધી કી, જો નિઃસંદેહએ પિછલી કઈ સદિયોં કે સર્વશ્રેષ્ઠ હિન્દૂ થે. હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદિયોં ને પહલે જનસંઘ ઔર બાદ મેં ભાજપા કી સ્થાપના કી. યે રાષ્ટ્રવાદી સાર્વજનિક ક્ષેત્ર ઔર સહકારી કૃષિ કે વિરોધી થે ઔર ઉન્હોંનેમુસલમાનોં કા ભારતીયકરણ નામ સે એક અભિયાન શુરૂ કિયા.

ધાર્મિક રાષ્ટ્રવાદિયોં કે લિએ પહચાન સે જુ૜ે મુદ્દે હમેશા મહત્વવપૂર્ણ રહે હૈં.ગાય હમારી માતા હૈ, રામમંદિર, રામસેતુ, અનુચ્છેદ 370 કી સમાપ્તિ, સમાન નાગરિક સંહિતા આદિ કુછ ઐસે મુદ્દે હૈં, જિનકે આધાર પર આમ જનતા કી ભાવનાએં ભ૜કાઈ ગઈં ઔર ઉનમેં જુનૂન પૈદા કિયા ગયા. યે તાકતેં બાર.બાર ઇસ પર જોર દે રહી હૈં કિ કાંગ્રેસ કે રાજ મેં તુલનાત્મક રૂપ સે અધિક સંખ્યા મેં દંગે હુએ હૈં પરંતુ વે યહ ભુલા દેતી હૈં કિ સામ્પ્રદાયિક હિંસા કી જ૜ેં દૂસરે સે ઘૃણા કરો કી વિચારધારા મેં હૈં, જિન્હેં સામ્પ્રદાયિક ધારાઓં ને સમાજ મેં ફૈલાયા હૈ. સામ્પ્રદાયિક હિંસા કે કારણ હી એક સામ્પ્રદાયિક પાર્ટી સત્તા મેં આ સકી. સામ્પ્રદાયિક દંગોં કે કારણ હી ધાર્મિક આધાર પર સમાજ કા ધ્રુવીકરણ હુઆ. મોદી કા દાવા હૈ કિ પ્રજાતંત્ર મેં ધ્રુવીકરણ હોતા હી હૈ. પરંતુ વે ઇસ તથ્ય કો અપેક્ષિત મહત્વ નહીં દેતે કિ પ્રજાતંત્ર મેં ધ્રુવીકરણ, સામાજિક મુદ્દોં પર હોતા હૈ જૈસે અમેરિકા કા સમાજ રિપબ્લિકનોં ઔર ડેમોક્રેટોં કે બીચ ધ્રુવીકૃત હૈ. સામાજિક નીતિયોં ઔર રાજનૈતિક મુદ્દોં કે આધાર પર ધ્રુવીકરણ, પ્રજાતાંત્રિક પ્રક્રિયા કા હિસ્સા હૈ. દૂસરી ઓર,હિન્દૂ ઔર મુસ્લિમ રાષ્ટ્રવાદી, ધાર્મિક પહચાન કે આધાર પર સમાજ કા ધ્રુવીકરણ કર રહે હૈં. ઇસકી તુલના અમેરિકા યા ઇંગ્લૈડ મેં રાજનૈતિક ધ્રુવીકરણ સે નહીં કી જા સકતી. ધાર્મિક આધાર પર ધ્રુવીકરણ, ભારતીય સંવિધાન કી આત્મા કે ખિલાફ હૈ.

મોદી એક સમર્પિત સ્વયંસેવક હૈં ઔર હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદ કી વિચારધારા કે પક્ષધર હૈં. વે ઇસ તથ્ય કો જાનબૂઝ કર તરજીહ નહીં દેના ચાહતે કિ ભારત કે હિન્દૂ સ્વયં કો હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદી ન કહતે થે ઔર ના કહતે હૈં. ગાંધી, નૈતિક ઔર સામાજિક દૃષ્ટિ સે હિન્દૂ થે પરંતુ વે હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદી નહીં થે. મૌલાના અબુલ કલામ આજાદ મુસ્લિમ થે પરંતુ વે મુસ્લિમ રાષ્ટ્રવાદી નહીં થે. વે ઇસ્લામ કે મહાન અધ્યેતા થે પરંતુ મુસ્લિમ રાષ્ટ્રવાદી શબ્દ ઉનકે સાથ કભી નહીં જુ૜ા. સ્વાધીનતા સંગ્રામ કે દૌરાન ભારત કે સભી ધર્મોં કે નિવાસિયોં ને ભારતીય રાષ્ટ્રવાદ સે નાતા જો૜ા ન કિ ધાર્મિક રાષ્ટ્રવાદ સે. આજ ભી સભી ધર્મોં કે અધિકાંશ ભારતીય, મોદી ઔર ઉનકે સાથિયોં કે વિપરીત, ધાર્મિક રાષ્ટ્રવાદી નહીં હૈં. વે ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી હૈં.

હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદિયોં કો જરૂરત હૈ રામમંદિર કી, ભારતીય રાષ્ટ્રવાદિયોં કો ચાહિએ સ્કૂલ, વિશ્વવિદ્યાલય ઔર ફૈક્ટ્રિયાં તાકિ યુવાઓં કો કામ મિલ સકે. હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદ બાંટને વાલા ઔર એક વ્યક્તિ ઔર દૂસરે વ્યક્તિ કે બીચ દીવારેં ખ૜ી કરને વાલા હૈ. ભારતીય રાષ્ટ્રવાદ સમાવેશી હૈ ઔર ઉસકી જ૜ેં ઇસ દુનિયા મેં હૈં,દૂસરી દુનિયા મેં નહીં. દુર્ભાગ્યવશ હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદી, પહચાન સે જુ૜ે મુદ્દોં કો લેકર ઇતના શોર.શરાબા કર રહે હૈં કિ ગરીબોં ઔર સમાજ કે હાશિએ પર પટક દિએ ગએ લોગોં સે જુ૜ે મુદ્દે પૃષ્ઠભૂમિ મેં ચલે ગએ હૈં. ભારતીય રાષ્ટ્રવાદ, જો હમારે સ્વાધીનતા સંગ્રામ સે ઉપજા હૈ, કે લિએ હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદ એક ચુનૌતી બન ગયા હૈ. મ્યંનમાર ઔર શ્રીલંકા મેં બૌદ્ધ રાષ્ટ્રવા પ્રજાતાંત્રિકરણ કી પ્રક્રિયા મેં રો૜ા બન ગયા હૈ. મુસ્લિમ રાષ્ટ્રવાદ ને પાકિસ્તાન ઔર કઈ અન્ય દેશોં કો બર્બાદ કર દિયા હૈ.

હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદ સમાજ કે કમજોર વર્ગો કી બેહતરી કે લિએ સકારાત્મક કાર્યવાહી કા વિરોધી હૈ ઔર ઇસલિએ અલ્પસંખ્યકોં કા તુષ્ટિકરણ શબ્દ ગ૝ા ગયા હૈ. હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદી કતઈ નહીં ચાહતે કિ ધાર્મિક અલ્પસંખ્યકોં કી ભલાઈ કે લિએ કુછ ભી કિયા જાએ. પ્રધાનમંત્રી પદ કે ઇચ્છુક સજ્જન બહુત ચતુર હૈં. ઉનકા યહ કહના કિ ચૂંકિ વે હિન્દૂ પરિવાર મેં પૈદા હુએ થે ઔર રાષ્ટ્રવાદી હૈં, ઇસલિએ વે હિન્દૂ રાષ્ટ્રવાદી હૈં, ઉનકી કુટિલતા કા એક ઔર પ્રમાણ હૈ. યહ સમાજ કો બાંટને કા ઉનકા એક ઔર ભૌંડા પ્રયાસ હૈ.
(Courtesy:http://visfot.com/index.php/current-affairs/9691-%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%82-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97.html)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: