Posted by: bazmewafa | 08/02/2013

મોદી કી દૌડ઼ ઔર ઉધાર કે નાયક…..આશુતોષ(આઈ.બી.એન. ખબર) Monday , July 22, 2013 at 08 : 02

મોદી કી દૌડ઼ ઔર ઉધાર કે નાયક…..આશુતોષ

 

 

ભારતીય જનતા પાર્ટી મેં નરેંદ્ર મોદી કી તાજપોશી કી ઔપચારિકતા ભર બાકી હૈ. ઉનકી ટીમ કા ઐલાન હો ચુકા હૈ. ચુનાવી રણભેરી બજ ચુકી હૈ. ઉનકે સમર્થક બમ-બમ વાલે અંદાજ મેં હૈં. કાંગ્રેસ કી હંસી ઉડ઼ાને કા કોઈ ભી મૌકા વહ નહીં ચૂકતે. ઉનકે સમર્થક ઇન દિનોં ઉન્હેં સરદાર પટેલ કી ભૂમિકા મેં દેખતે હૈં. ભાજપા ઔર રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ કે નેતા યહ કહને સે કભી નહીં હિચકતે કિ અગર નેહરૂ કી જગહ વલ્લભભાઈ પટેલ દેશ કે પ્રધાનમંત્રી બનતે, તો દેશ કી દિશા ઔર દશા, દોનોં હી અલગ હોતી. યહ અલગ બાત હૈ કિ પટેલ અંતિમ સાંસ તક કાંગ્રેસ કે નેતા રહે, પર આજ સંઘ પરિવાર સરદાર પટેલ કો કાંગ્રેસ સે છીન લેના ચાહતા હૈ. સંઘ કી યહ કોશિશ ગલે નહીં ઉતરતી. યહ સહી હૈ કિ કાંગ્રેસ મેં રહને કે બાદ ભી પંડિત નેહરૂ ઔર સરદાર પટેલ કી વૈચારિક સોચ ઔર પ્રશાસનિક સમઝ મેં ફર્ક થા. યહ ભી સચ હૈ કિ નેહરૂ જહાં આરએસએસ કે કટ્ટર વિરોધી થે, વહીં પટેલ કો કુછ લોગ ઉસકે પ્રતિ નરમ માનતે હૈં. યહ ભી કહા જાતા હૈ કિ દોનોં નેતાઓં મેં મતભેદ ઇસ હદ તક બઢ઼ ગએ થે કિ નેહરૂ ને એક બાર કાંગ્રેસ પાર્ટી ભી છોડ઼ને કા મન બના લિયા થા, લેકિન યહ સહી નહીં હૈ કિ પટેલ હિંદૂવાદીથે ઔર વહ સંઘ કી વિચારધારા સે પૂરી તરહ સે સહમત થે. ઇસમેં કિસી કો તનિક ભી સંદેહ નહીં હોના ચાહિએ કિ પટેલ પૂરી તરહ સે ગાંધીવાદીથે. વહ નેહરૂ કી તરહ હી કાંગ્રેસ કી વિચારધારા મેં રચે-બસે થે.

તમામ મતભેદોં કે બાવજૂદ વહ નેહરૂ કી કૈબિનેટ મેં બને રહે ઔર કભી કાંગ્રેસ પાર્ટી નહીં છોડ઼ી. કહા જાતા હૈ કિ જીવન કે આખિરી વક્ત મેં જબ પટેલ બીમાર પડ઼ે ઔર નેહરૂ ઉનકો દેખને ગએ, તો પટેલ ને નેહરૂ કા હાથ પકડ઼કર કહા થા- જવાહર, તુમ મુઝ પર યકીન નહીં કરતે.નેહરૂ કા ભી આત્મવિશ્વાસ હિલા હુઆ થા. વહ વ્યથિત મન સે બોલે, ‘મેરા ખુદ પર ભી યકીન નહીં રહા.યહ પ્રકરણ ઇસ બાત કા પ્રમાણ હૈ કિ તમામ દૂરિયોં, મતભેદોં કે બાદ ભી દોનોં કે બીચ એક રાગાત્મક રિશ્તા થા. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ નેહરૂ પર હમલા કરને કે લિએ કશ્મીર, ચીન ઔર મુસ્લિમ મુદ્દોં કા સહારા લેતા હૈ. ઇસ પર વહ નેહરૂ કો માફ કરને કે લિએ તૈયાર નહીં, જબકિ તમામ છોટી-છોટી રિયાસતોં કો ભારત મેં મિલાને કે લિએ પટેલ કી જબર્દસ્ત પ્રશંસા કરતા હૈ. ઔર ઇસી સંદર્ભ મેં કહા જાતા હૈ કિ પટેલ અસલી રાષ્ટ્રવાદીથે. પર ઇસ પૂરે વિમર્શ મેં કુછ બાતેં ભુલા દી જાતી હૈં. કુછ લોગ તો યહાં તક કહતે હૈં કિ પટેલ કશ્મીર કો ભારત સે જોડ઼ને કે પક્ષ મેં હી નહીં થે.

બુજુર્ગ પત્રકાર કુલદીપ નૈયર ને અપની પુસ્તક બિટવિન દ લાઇન્સ મેં લિખા હૈ કિ 21 ફરવરી, 1971 કો દિએ અપને ઇંટરવ્યૂ મેં શેખ અબ્દુલ્લા ને ઉન્હેં યહ જાનકારી દી થી. નૈયર ઇસ કિતાબ મેં આગે લિખતે હૈં કિ નઈ દિલ્લી કો જબ ભારત મેં વિલય કા કશ્મીર કે મહારાજા કા આવેદન મિલા, તો પટેલ બોલે, ‘હમેં કશ્મીર કે પચડ઼ે મેં નહીં પડ઼ના ચાહિએ. હમ પહલે હી કાફી દિક્કતોં સે જૂઝ રહે હૈં.પર પંડિત નેહરૂ કશ્મીર કો ભારત મેં મિલાને કો ઉત્સુક થે. નૈયર 27 સિતંબર, 1947 કો પટેલ કો લિખી નેહરૂ કી એક ચિટ્ઠી કા હવાલા દેતે હૈં. નેહરૂ લિખતે હૈં, ‘હમેં ઐસી કોશિશ કરની ચાહિએ કિ શેખ અબ્દુલ્લા કી મદદ સે કશ્મીર જલ્દ સે જલ્દ ભારત કા અભિન્ન અંગ બન જાએ.ક્યા ઇસ ઐતિહાસિક સંદર્ભ મેં પટેલ કો ખલનાયક ઔર નેહરૂ કો નાયક બનાના સહી હોગા? ઠીક ઉસી તરહ, જૈસે કશ્મીર વિવાદ કે સંદર્ભ મેં નેહરૂ કો ખલનાયક બનાને કી કોશિશ હોતી રહતી હૈ. ઔર નેહરૂ કો ઇસ બાત કે લિએ કભી માફ નહીં કિયા જાતા કિ વહ કશ્મીર કા મસલા સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મેં લે ગએ ઔર ઉસકા અંતરરાષ્ટ્રીયકરણ હુઆ.

મુસ્લિમોં કે સવાલ પર ભી સંઘ પરિવાર નેહરૂ કો માફ કરને કો તૈયાર નહીં હૈ. ઉસકા માનના હૈ કિ નેહરૂ ને આજાદ ભારત મેં મુસ્લિમ તુષ્ટીકરણ કી નીંવ રખી. ઇસ મસલે પર ભી દોનોં દિગ્ગજોં, યાની નેહરૂ ઔર પટેલ મેં એક રાય નહીં થી. જહાં નેહરૂ માનતે થે કિ દેશ કે વિભાજન કે બાદ ભી બહુસંખ્યક હિંદુઓં કો અલ્પસંખ્યક મુસ્લિમોં કો સુરક્ષા કી ગારંટી દેની હોગી, વહીં સરદાર પટેલ કા માનના થા કિ યહ જિમ્મેદારી સિર્ફ હિંદુઓં કી નહીં, મુસલમાનોં કી ભી હૈ. પટેલ કે ઇસ નજરિયે કી વજહ સે હી એક તબકા ઉનકો હિંદૂવાદી માનતા હૈ. લેકિન યહી તબકા યહ ભૂલ જાતા હૈ કિ પટેલ ને ગાંધીજી કે ઉસ ખિલાફત આંદોલન કા જમકર સમર્થન કિયા થા, જિસે સંઘ પરિવાર કાંગ્રેસ મેં મુસ્લિમ તુષ્ટીકરણ કી શુરુઆત માનતા હૈ. વે યહ ભી ભૂલ જાતે હૈં કિ પટેલ કી અગુઆઈ વાલી સમિતિ ને સંવિધાન કે તહત મુસ્લિમ તબકે કો આરક્ષણ દેને કી વકાલત કી થી, જિસે ઠુકરા દિયા ગયા થા. ઉસી મુસ્લિમ આરક્ષણ કે સવાલ પર સંઘ પરિવાર આજ કાંગ્રેસ કી ધજ્જિયાં ઉડ઼ાતા હૈ.

ફિર સંઘ પરિવાર યહ કૈસે ભૂલ સકતા હૈ કિ વિભાજન કે સંદર્ભ મેં 11 સિતંબર , 1948 કો ગુરુ ગોલવલકર કો લિખે ખત મેં સરદાર પટેલ ને સાફ કહા થા, ‘હિંદુઓં કો સંગઠિત કરના ઔર ઉનકી સહાયતા કરના એક બાત હૈ, લેકિન અપની તકલીફ કે લિએ બેસહારા ઔર માસૂમ પુરુષોં, ઔરતોં ઔર બચ્ચોં સે બદલા લેના બિલ્કુલ દૂસરી બાત .. ઇનકે સારે ભાષણ સાંપ્રદાયિક વિષ સે ભરે થે.. ઇસ જહર કા ફલ અંત મેં યહી હુઆ કિ ગાંધીજી કી અમૂલ્ય જાન કી કુર્બાની દેશ કો સહની પડ઼ી...ગાંધીજી કી હત્યા કે બાદ એક ઔર ખત સરદાર પટેલ ને 27 ફરવરી, 1948 કો હિંદૂ મહાસભા કે પ્રમુખ શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી કો લિખા થા, જો બાદ મેં જનસંઘ કે નેતા સંસ્થાપક બને. ઉન્હોંને લિખા, ‘સંઘ કી ગતિવિધિયાં, સરકાર ઔર રાજ્ય વ્યવસ્થા કે અસ્તિત્વ કે લિએ સ્પષ્ટ ખતરા થીં.સાફ હૈ કિ નરમ હોને કે બાદ ભી સરદાર પટેલ વૈચારિક રૂપ સે સંઘ પરિવાર કે કરીબ નહીં થે. વહ એક અલગ ધ્રુવ પર ખડ઼ે દિખાઈ દેતે હૈં. ઐસે મેં, પટેલ કો અપના નાયક બનાના સમઝ મેં નહીં આતા. બીજેપી ઔર સંઘ કો યહ સમઝના હોગા કિ ઉધાર કે નાયકોં સે જંગ નહીં જીતી જાતી. હર સમાજ ઔર વિચારધારા કો અપને નાયક ખુદ હી ગઢ઼ને હોતે હૈં.

(સૌજન્ય:IBN Khabar)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: