Posted by: bazmewafa | 03/05/2013

ગઝલ:વસંતનું આગમન—મુહમ્મદઅલી વફા

RenadaFlower

વસંતનું આગમન—મુહમ્મદઅલી વફા

વસંતની ચમનમાં અઝાં થઈ રહી છે
હવે ડાળખીઓ જવાં થઈ રહી છે

બરફના પહેરણ હવેતો ફગાવો
ગરમ આ હ્ર્દયની ધરા થઈ રહી છે

બધા પાંદડા પર વહેછે જવાની
નસેનસ ગુલોની શમાં થઈ રહી છે

હવે પાલવોમાં સુગંધો લદાશે
કળીઓ ચમનમાં હવા થઈ રહી છે

અહીં કોયલો, આંબવા ડાળ ક્યાં છે
છતાં ખગ બધાને મઝા થઈ રહી છે

બધા આગણામાં થશે ગુલનો મેળો
ગુલાબી ગુલાબી કથા થઈ રહી છે

વફા જે મળે તેજ પીલો અહીંયાં
મોસમ સુહાની બપા થઈ રહી છે

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: