Posted by: bazmewafa | 12/12/2012

મોદી કે મુંહ પર તમાચા__ એલ. એસ. હરદેનિયા

મોદી કે મુંહ પર તમાચા__ એલ. એસ. હરદેનિયા

7 June, 2012 – 18:22 — timefornews

પ્રસિદ્ધ કહાવત હૈ “સૂત ન કપાસ, જુલાહોં મેં લઠા-લઠી“૤ યહ કહાવત ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પૂરી તરહ લાગૂ હો રહી હૈ૤ દેશ કી વર્તમાન રાજનૈતિક પરિસ્થિતિયોં કે મદ્દેનજર અગલે ચુનાવ મેં ભાજપા દ્વારા લોકસભા મેં બહુમત પાને કી સંભાવના દૂર-દૂર તક નજર નહીં આતી૤ અપને બલબૂતે પર તો ભાજપા બહુમત હાસિલ કર હી નહીં સકતી અન્ય પાર્ટિયોં કે સાથ મિલકર ભી ઉસકે સરકાર બનાને કી સંભાવના નજર નહીં આતી૤ ફિર ભી જોર-શોર સે યહ પ્રચાર કિયા જા રહા હૈ કિ નરેન્દ્ર મોદી દેશ કે અગલે પ્રધાનમંત્રી હોંગે૤વૈસે ભાજપા મેં ભી ઔપચારિક રૂપ સે પ્રધાનમંત્રી કે પદ કે લિયે મોદી કા નામ પ્રસ્તાવિત નહીં કિયા ગયા હૈ૤ અભી તક એક હી ભાજપા નેતા ને મોદી કો પ્રધાનમંત્રી પદ કે લાયક માના હૈ૤ વે હૈં ભ્રષ્ટાચાર શિરોમણિ કર્નાટક કે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી યેદિયુરપ્પા૤અભી હાલ મેં બમ્બઈ મેં ભારતીય જનતા પાર્ટી કી રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણી કી બૈઠક સંપન્ન હુઈ૤ બૈઠક કે પહલે યહ અનિશ્ચિત થા કિ નરેન્દ્ર મોદી કાર્યકારિણી કી બૈઠક મેં ભાગ લેંગે યા નહીં? મોદી, ભાજપા કે નેતૃત્વ સે નારાજ થે૤ નારાજગી કા કારણ થા સંજય જોશી કા પુનર્વાસ૤મોદી સંજય જોશી કો અપના પ્રતિદ્વન્દી માનતે હૈં૤ ભાજપા અધ્યક્ષ નિતિન ગડકરી ને જોશી કો મહત્વપૂર્ણ જિમ્મેદારી સૌંપી૤ ઉન્હેં ઉત્તર પ્રદેશ કે પાર્ટી પ્રભારી કા ઉત્તરદાયિત્વ સૌંપા૤ ઇસસે મોદી ઇતને નારાજ હુયે કિ ઉન્હોંને વિધાનસભા ચુનાવ કે દૌરાન ઉત્તર પ્રદેશ મેં પ્રચાર કરને સે ઇંકાર કર દિયા૤ ઇસકે સાથ ઉન્હોંને પાર્ટી કી રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણી કી બૈઠકોં મેં ભાગ લેના ભી બન્દ કર દિયા૤ મુંબઈ બૈઠક કે ઠીક પહલે ગડકરી ને સંજય જોશી કા ત્યાગપત્ર લે લિયા૤ ઇસકે બાદ હી મોદી ને બમ્બઈ બૈઠક મેં ભાગ લિયા૤ મોદી કી યહ શર્ત કિ વે કાર્યકારિણી કી બૈઠક મેં તભી ભાગ લેંગે જબ જોશી કો કાર્યકારિણી સે હટાયા જાય-બચકાની તો હૈ હી ઔર ઇસસે યહ ભી સિદ્ધ હોતા હૈ કિ મોદી કિતને સંકુચિત વિચારોં વાલે વ્યક્તિ હૈં૤ ક્યા ઇતને સંકુચિત વિચારોં વાલા વ્યક્તિ પ્રધાનમંત્રી કે પદ પર બૈઠને લાયક હૈ?ભલે હી સતહી તૌર પર કુછ ભી નજર આ રહા હો પરંતુ ભાજપા મેં ઐસે કમ હી લોગ હૈં જો મોદી કો પ્રધાનમંત્રી કે પદ સુશોભિત દેખના ચાહેંગે૤ ઇસકે ઠીક વિપરીત, કેન્દ્રીય નેતૃત્વ મેં બહુસંખ્યક ઐસે હૈ જો મોદી કે રાસ્તે મેં હર સંભવ રોડ઼ે ખડ઼ે કરેંગે૤ બમ્બઈ કી બૈઠક કે દૌરાન હી ઇસકે સ્પષ્ટ સંકેત મિલે૤ઇનમેં સર્વાધિક મહત્વપૂર્ણ સંકેત થા લાલકૃષ્ણ આડવાની ઔર સુષમા સ્વરાજ કા ભાજપા કી રૈલી મેં શામિલ હોને સે ઇંકાર૤ સ્પષ્ટ હૈ કિ આડવાની ઔર સુષમા સ્વરાજ ઉસ મંચ સે ભાષણ નહીં દેના ચાહતે થે જિસ પર મોદી બૈઠે હોં૤ કાર્યકારિણી કી બૈઠક કે ફૌરન બાદ નિતિન ગડકરી ને એક ઐસા નિર્ણય લિયા જિસે મોદી કે મુંહ પર તમાચા હી કહા જા સકતા હૈ૤ યહ નિર્ણય થા સંજય જોશી કો ઉત્તર પ્રદેશ કા પ્રભાર પુનઃ સૌંપના૤ ઘોષણા કે અનુસાર સન્ 2014 કે લોકસભા ચુનાવ કે દૌરાન ભી સંજય જોશી હી ઉત્તર પ્રદેશ કે પ્રભારી રહેંગે૤ ચૂઁકિ લોકસભા કે ચુનાવ કે દૌરાન ભી સંજય જોશી ઉત્તર પ્રદેશ કે પ્રભારી રહેંગે ઇસલિએ મોદી ફિર ચુનાવ પ્રચાર કે લિએ ઉત્તરપ્રદેશ નહીં જાયેંગે૤ ક્યા કોઈ ઐસા નેતા પ્રધાનમંત્રી બનને કા સપના દેખ સકતા હૈ જિસે ઉત્તર પ્રદેશ કા સમર્થન પ્રાપ્ત ન હો? ઇસ તરહ ગડકરી ને રાજનૈતિક ચાલબાજી સે મોદી કે રાસ્તે મેં એક બડ઼ા બૈરિયર ખડ઼ા કર દિયા હૈ૤મોદી કે પ્રધાનમંત્રી બનને કે રાસ્તે મેં સબસે પ્રમુખ રોડ઼ા ઉનકા સ્વભાવ હૈ૤ ઉનકી પ્રવૃત્તિ તાનાશાહી હૈ૤ વે અપને પ્રતિદ્વન્દી કો જડ઼મૂલ સે સમાપ્ત કરને મેં વિશવાસ રખતે હૈં૤ ગુજરાત મેં ઉન્હોંને અનેક પ્રતિદ્વંદ્વિયોં કો નેસ્તોનાબૂદ કર દિયા હૈ૤ રાજનીતિ કે અલાવા પ્રષાસન મેં ભી મોદી ને ઉન અધિકારિયોં કો ઠિકાને લગા દિયા હૈ જિન્હોંને ઉનકે આદેશોં કા અક્ષરશઃ પાલન નહીં કિયા૤ સંજય જોશી તો ઉનકી તાનાશાહી પ્રવૃત્તિ કે સબસે બડ઼ે શિકાર હૈં૤ અભી હાલ મેં ગુજરાત ભાજપા કે અનેક પ્રમુખ નેતાઓં, જિનમેં કેશુભાઈ પટેલ ઔર સુરેશ મેહતા શામિલ હૈં, ને મોદી કો તાનાશાહ નિરૂપિત કિયા હૈ૤ જોશી કા રાજનૈતિક કૈરિયર સમાપ્ત કરને કે લિયે મોદી ને હર પ્રકાર કે હથકંડ઼ે અપનાયે૤ યૌન સંબંધોં કો લેકર જોશી કી સીડી ભી સાર્વજનિક હુઈ૤ કુછ લોગોં કા આરોપ હૈ કિ જોશી કા ચરિત્ર હનન કરને વાલી સીડી કે પીછે ભી મોદી કા હાથ થા૤ મોદી ને ગુજરાત કે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેશુ ભાઈ પટેલ કો હર તરહ સે સતાને કા પ્રયાસ કિયા૤ નતીજે મેં કેશુભાઈ ને રાજનીતિ સે લગભગ સન્યાસ લે લિયા હૈ૤ મોદી ને અપની હી પાર્ટી કે અનેક નેતાઓં કો સિર્ફ ઇસલિએ ઘર બૈઠા દિયા ક્યોંકિ વે ઉન્હેં અપને રાસ્તે કા કાંટા માનતે હૈ૤મોદી કે એક અન્ય પ્રતિદ્વન્દી થે હરેન પંડયા૤ હરેન પંડયા કી અત્યધિક રહસ્યપૂર્ણ પરિસ્થિતિયોં મેં હત્યા કર દી ગઈ૤ હરેન પંડયા કે પિતા ને મોદી પર આરોપ લગાતે હુએ કહા કિ ઉનકે પુત્ર, જોકિ ગુજરાત કે પૂર્વ ગૃહમંત્રી થે, કી હત્યા મેં મોદી કા હાથ હૈ૤ હમારે દેશ કે ઇતિહાસ મેં શાયદ હી કિસી મંત્રી યા મુખ્યમંત્રી કો અમરીકા ને વીજા દેને સે ઇંકાર કિયા હો૤ પરંતુ અમરીકા ને મોદી કો અભી તક વીજા નહીં દિયા હૈ૤ સન્ 2002 કે દંગોં કે બાદ વિશ્વ કી નિગાહ મેં વે નાયક નહીં ખલનાયક સમઝે જાને લગે૤પ્રધાનમંત્રી બનને કે લિએ વિશ્વ સ્તર પર સ્વીકાર્યતા કે મુકાબલે દેશ મેં સ્વીકાર્યતા અધિક આવશ્યક હૈ૤ લાલકૃષ્ણ આડવાની, મોદી કે સંરક્ષક માને જાતે હૈં૤ આડવાની ને હમેશા મોદી કી પ્રશંસા કી હૈ૤ સન્ 2002 કે દંગોં કે બાદ તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી અટલબિહારી વાજપેયી, મોદી કો મુખ્યમંત્રી કે પદ સે હટાના ચાહતે થે પરંતુ આડવાની ને વાજપેયી કા ઘોર વિરોધ કિયા ઔર મોદી કો બચા લિયા૤ વહી આડવાની અબ મોદી સે ખફા હો ગએ હૈં૤ અભી કુછ માહ પહલે આડવાની ને એક ઔર રથયાત્રા કી થી૤ આડવાની ચાહતે થે કિ ઉનકી યાત્રા કા શુભારંભ ગુજરાત સે હો પરંતુ મોદી ને ઐસા નહીં હોને દિયા ઔર અંતતઃ આડવાની કી યાત્રા કી શુરૂઆત બિહાર સે હુઈ૤ શાયદ તબસે હી મોદી, આડવાની કો અપના પ્રતિદ્વન્દી માનને લગે થે૤ મોદી કી સોચ હોગી કિ ભાજપા મેં આડવાની હી ઐસે નેતા હૈં જો પ્રધાનમંત્રી પદ કી દૌડ઼ મેં ઉનકે પ્રમુખ પ્રતિદ્વન્દી હો સકતે હંૈ૤ આડવાની ને ભી સ્પષ્ટ કર દિયા હૈ કિ ઉનકા વરદહસ્ત અબ મોદી પર નહીં હૈ૤ બમ્બઈ મેં મોદી કે સાથ પાર્ટી કી રૈલી મેં શામિલ ન હોકર આડવાની ને મોદી કે પ્રતિ અપના રવૈયા સાફ કર દિયા૤દેષ કે ભીતર સ્વીકાર્યતા કા એક માપદંડ યહ ભી હોતા હૈ કિ અલ્પસંખ્યક વર્ગ સંબંધિત વ્યક્તિ કા મૂલ્યાંકન કૈસે કરતે હૈં૤ યદિ હમારે દેશ મેં રાય લી જાય કિ વહ નેતા કૌન હૈ જિસે મુસલમાન ઔર કુછ હદ તક ઈસાઈ સર્વાધિક ઘૃણા કરતે હૈં તો સભી કી જુબાન પર નરેન્દ્ર મોદી કા નામ હી આયેગા૤ મુસલમાન મોદી સે ઉતની હી ઘૃણા કરતે હૈં જિતની યહૂદી, હિટલર સે કરતે થે૤ અભી તક હમારે દેશ મેં જિતને ભી પ્રધાનમંત્રી હુયે હૈં ઉનકી દેશ કે સભી વર્ગોં મેં કમ-બઢ઼ સ્વાકાર્યતા થી૤ યહ બાત અટલ બિહારી વાજપેયી પર ભી લાગૂ હોતી હૈ૤ યદ્યપિ વે જીવન ભર રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ સે જુડ઼ે રહે ઇસકે બાવજૂદ મુસલમાનોં કા એક હિસ્સા ઉન્હેં પસંદ કરતા થા૤ પરંતુ મોદી કે મામલે મેં ઐસા દાવા નહીં કિયા જા સકતા૤ યહ એક પ્રમુખ આધાર હૈ જો મોદી કે , મેં સબસે બડ઼ી બાધા સિદ્ધ હોગા૤ મોદી સ્વયં ઘૃણા કી રાજનીતિ કરતે હૈં ઔર ઘૃણા કે આધાર પર કોઈ ભી રાષ્ટ્ર જ્યાદા દિનોં વિશ્વ કે ન૘્શે પર નહીં રહ સકતા૤ જર્મની ઇસ બાત કા જીતા જાગતા ઉદાહરણ હૈ૤

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: