Posted by: bazmewafa | 12/10/2012

ગિનિપિગ—-ડૉ.અદમ ટંકારવી

ગિનિપિગ—-ડૉ.અદમ ટંકારવી

Poetry is an antidote to the poison level

At which we often consent to live.

            ……..Penelope Shuttle

પ્રયોગશાળામાં  બને છે

દ્રેષનું દ્રાવણ

રોષનું રસાયણ

મૂઢતાનું મિશ્રણ

સર્વનાશનું સૂત્ર શોધાય છે

ખંજર ભોંકાય છે

લોહી રેલાય છે

કસનળીમાં ઝીલાય છે

ચખાય છે

ચકાસાય છે

લેબલા લગાડાય છે

 

પરનાતનું પ્રુથકરણ

જાતપાતનું પ્રજવલન

અફવાનું ઉદ્દીપન

વિઘટન

શુધ્ધિકરણ

 

બુધ્ધિનું બાષ્પી કરણ

વિત્નું વંધ્ય કરણ

આંખનું નિર્જલી કરણ

ઇનસાનનું ઇથરીકરણ

 

નરા સંહારના આ પ્રયોગમાં

પાંચ કરોડ જણ

ગિનિપિગ્ઝ બની જાય છે.

(સૌજન્ય:ઓથાર્‌2002 પૃ.34)

 


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: