Posted by: bazmewafa | 11/18/2012

હિલાલ સ્યોહારવી—–શેષધાર તિવારી

બરબાદે ગુલિસ્તાં કરને કો બસ એક હી ઉલ્લૂ કાફી થા…——-હિલાલ સ્યોહારવી

બરબાદે ગુલિસ્તાં કરને કો બસ એક હી ઉલ્લૂ કાફી થા,
હર શાખ પે ઉલ્લૂ બૈઠા હૈ, અંજામ એ ગુલિસ્તાં ક્યા હોગા...
જૈસી શાયરી સે સમાજ કો આગાહ કરને વાલે શાયર હિલાલ સ્યોહારવી કા ગુરુવાર કો નિધન હો ગયા૤ હિલાલ સ્યોહારવી પિછલે છહ દશકોં સે અપની રચનાઓં કે માધ્યમ સે ભાષાયી સદ્ભાવ મેં પ્રયાસરત થે૤

15 જનવરી, 1928 કો જન્મે હિલાલ સ્યોહારવી કા નામ હબીબુર્રહમાન થા૤ ફરેબે સહર, ફરેબે નજર, અંગુઠા છાપ, અગર બુરા ન લગે ઉનકી ઉર્દૂ તથા ધુંધલા સવેરા ઔર નુકતા એ નજર ઉનકી હિંદી મેં પ્રકાશિત પુસ્તકેં હૈં૤ હિલાલ સ્યોહારવી કો 1987-88 મેં ઉર્દૂ અકાદમી દિલ્લી ને તંજોમિજાહ ગાલિબ અવાર્ડ સે સમ્માનિત કિયા, જો ઉન્હેં તત્કાલીન ઉપરાષ્ટ્રપતિ ડૉ. શંકરદયાલ શર્મા ને પ્રદાન કિયા થા૤

મજદૂરોં કે દુખ તકલીફોં કો હિલાલ સ્યોહારવી ને બડે઼ નિકટ સે દેખા ઔર ફિર ઉસે હાસ્ય કી ચાશની મેં ભિગોકર દુનિયા કે સામને ઇસ ઢંગ સે પ્રસ્તુત કિયા કિ કડ઼વી બાતેં ભી દિલ કી ગહરાઇયોં મેં ઉતર જાએં૤ જબ રાજીવ ગાંધી પ્રધાનમંત્રી થે ઔર ઉનકે સાથ હી બેનજીર ભુટ્ટો પાકિસ્તાન કી પ્રધાનમંત્રી બનીં તો સ્યોહારવી ને લિખા…

રશ્ક હોતા હૈ તેરી કિસ્મત પે,
ક્યા તેરે હાથ કો લકીર મિલી,
ઔર તો સબ નિયામતેં મિલી થી તુઝે,
અબ પડ઼ોસન ભી બેનજીર મિલી૤

…ઔર દિલ મેં રહ ગઈ મિલને કી કસક
ગીતકાર અશોક મધુપ કા કહના હૈ કિ હિલાલ સ્યોહારવી સે વાયદા કિયા થા કિ સ્યોહારા આકર એક રાત ઉનકે પાસ ઠહરૂંગા ઔર પૂરી રાત શેરોશાયરી કી મહફિલ જમેગી, કિંતુ જિંદગી ને ઉનકે સાથ બૈઠને ઔર સુનને કે લિએ એક રાત કી ભી ફુરસત નહીં દી૤ હિલાલ સ્યોહારવી કે સ્ટેજ પર આતે હી મુશાયરે કા માહૌલ બદલ જાતા થા૤ પત્રકારિતા કે દૌરાન ઉનસે દોસ્તી હુઈ તો કઈ બાર બૈઠને ઔર સુનને કા અવસર મિલા૤ બસ ઉન્હેં કિસી તરહ એક બાર શુરૂ કરા દિયા જાએ, ફિર તો ઉનકી રચનાએં ટેપ રિકાર્ડર કી તરહ ઉનકી જબાન પર આતી ચલી જાતી૤ ડૉ. મનોજ કુમાર વર્મા કે સહયોગ સે ઉનકી હિંદી મેં એક પુસ્તક નુક્તા એ નજર હાલ હી મેં બાજાર મેં આઈ૤

સ્યોહારવી કી કુછ રચનાએં
બિગડ઼ે હુએ હાલાત પર નેતાઓં કા જવાબ
લોગ હમસે રોજ કરતે હૈં સવાલ,
કોઈ બતલાઐ કે હમ બતલાએં ક્યા૤
રાજનીતિ હૈ પહેલી કી તરહ,
હમ હી ખુદ સમઝે નહીં સમઝાએં ક્યા૤
                         
હમારા મુલ્ક
હમારા મુલ્ક જો રૂહ એ જમીં પર મિસ્લે જન્નત હૈ૤
હમારા મુલ્ક જો લાખોં શહીદોં કી અમાનત હૈ૤
હમારા મુલ્ક વીરોં સૂરમાઓં કા જિયાલોં કા૤
હમારા મુલ્ક જો મિસકિન રહા અલ્લાહ વાલોં કા૤
હમારા મુલ્ક ઋષિયોં કા, મુનિ ઔર દેવતાઓં કા૤
હમારે મુલ્ક પર સાયા બુજુર્ગોં કી દુઆઓં કા૤

જૂતા
કૈસે મુમકિન હૈ કિ દુનિયા મેં કોઈ ભી ઇંસાન,
બલ કે તકદીર કે તદબીર સે લડ઼ સકતા હૈ,
જિસકી ઈજાદ થી પૈરોં કી હિફાજત કે લિએ
ક્યા ખબર થી કિ વો કભી સર પે ભી પડ઼ સકતા હૈ૤

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: