Posted by: bazmewafa | 09/03/2011

અન્ના કા આન્દોલન એક ગહરી સાજિશ—હિસામ સિદ્દીકી

અન્ના કા આન્દોલન એક ગહરી સાજિશ—હિસામ સિદ્દીકી

 મનમોહન સિંહ સરકાર ને સખ્તી દિખાઈ ઔર જરૂરત સે જ઼્યાદા રિયાયતેં ભી અન્ના ગરોહ કો દીં

 નઈ દિલ્લી! મુલ્ક સે બેઈમાની ખત્મ કરાને કે નામ પર અન્ના હજારે ને જો આન્દોલન શુરૂ કિયા ઉસમેં અન્ના કી નિયત ભલે હી સાફ હો લેકિન ઉસકે પીછે એક ગહરી સાજિશ કા પતા ચલા હૈ. ઇસ સાજિશ કે તહત આરએસએસ ને અપની પૂરી તાકત ઇસ આન્દોલન કે પીછે ઝોંક દી . બાખબર જરાએ કે મુતાબિક આરએસએસ કુન્બા દરઅસ્લ અન્ના કે આન્દોલન સે યહ અંદાજા લગાના ચાહતા થા કિ મરકજી હુકૂમત ઔર કાંગેસ પાર્ટી કિસ હદ તક ઝુકેગી૤ યહ એક ટેસ્ટ કેસ હૈ૤ સંઘ કુન્બે કા ખ્યાલ થા કિ અગર અન્ના કી ભૂક કે સામને સરકાર ઝુક જાએ તો કુછ દિનોં બાદ સંઘ હામી સૌ ડેઢસો સૌ સાધુઓં કો ઇસીતરહ રામ લીલા મૈદાન મેં ભૂકા લિટા કર દેશ ભર મેં હંગામા કિયા જાએ ઔર સરકાર પર દબાવ ડાલા જાએ કિ પાર્લિયામેંટ સે બાકાયદા બિલ મંજૂર કરા કર સરકાર અયોધ્યા મેં બાબરી મસ્જિદ કી જગહ પર આલીશાન રામ મંદિર તામીર કરાએ, કશ્મીર કો ખુસૂસી દર્જા દેને વાલી દફા તીન સૌ સત્તર ખત્મ કરાઈ જાએ ઔર મુલ્ક મેં યૂનિફાર્મ સિવિલ કોડ નાફિજ કરાયા જાએ.

 યૂપીએ સરકાર ઔર કાંગ્રેસ પાર્ટી વ વજીર-એ-આજમ કી સખ્તી ને ફિલહાલ યહ સાજિશ નાકામ કર દી હૈ. ઇસ આન્દોલન કે પીછે આરએસએસ કા હાથ હૈ ઇસ સવાલ કો અન્ના ભલે હી સવાલ કરને વાલોં કો પાગલ ખાને ભેજને કી બાત કરકે ટાલને કી કોશિશ કરતે રહે હોં, ઉનકી ટીમ કા કોઈ ભી મેમ્બર ઇસ કા સાફ જવાબ દેને કે લિએ તૈયાર ના હુઆ હો૤ યહ બાત ખુદ સંઘ લીડરાન ને સાફ કર દી હૈ કિ યહ આન્દોલન ઉન્હીં કી મદદ સે ચલા હૈ૤ ઉન્નીસ અગસ્ત કો દિલ્લી મેં આરએસએસ કે ચીફ તર્જુમાન મનમોહન સિંહ વૈદ્ય ને કહા કિ હમને અપને કાડર કો હિદાયત દી થી કિ વહ અન્ના કે આન્દોલન કો કામયાબ બનાને મેં અપની પૂરી તાકત લગા દેં. હમેં ફખ્ર (ગર્વ) હૈ કિ હમારે લોગોં ને ઇસ આન્દોલન મેં બઢ ચઢ કર હિસ્સા લિયા ઔર ઇસે કામયાબ બનાયા.

 દો દિન બાદ બીસ અગસ્ત કો સંઘ કે જનરલ સેક્રેટરી સુરેશ જોશી ‘‘ભય્યા’’ ને કહા કિ હમને તો માર્ચ મેં હી સંઘ કે કૌમી એજલાસ (રાષ્ટ્રીય અધિવેશન) મેં તય કર દિયા થા કિ બેઈમાની કે ખિલાફ ચલાએ જાને વાલે કિસી ભી આન્દોલન કા હમ પૂરી તાકત સે સાથ દેંગે.

ઇક્કીસ અગસ્ત કો લખનઊ મેં બીજેપી કે સીનિયર લીડર લોકસભા મેમ્બર લાલજી ટંડન ને અપને સરકારી મકાન પર અન્ના કે નામ પર ઇકટ્ઠા ભીડ સે સાફ કહા કિ ઇસ પૂરે આન્દોલન કે પીછે હમારે હી લોગ હૈં આજ ઇસ આન્દોલન કો જો ભી કામયાબી મિલી હૈ વહ ઇસી સે મિલી હૈ કિ હમારે લોગ બઢ ચઢ કર ઇસે કામયાબ બનાને મેં લગે હુએ હૈં. આરએસએસ ઔર બીજેપી લીડરાન કે યહ બયાન ન આતે તો ભી અન્ના કી ગિરતારી કે ફૌરન બાદ બીજેપી સદર નિતિન ગડકરી ઔર સાબિક સદર રાજનાથ સિંહ સમેત દર્જન ભર લીડરાન ને પાર્લિયામેટ સ્ટ્રીટ થાને મેં ગિરતારી દે કર અપને કાડર કો મૈસેજ તો દે હી દિયા થા.     અન્ના કો સામને રખકર અપના સિયાસી ઉલ્લૂ સીધા કરને વાલોં કો શાયદ યહ અંદાજા નહીં થા કિ મનમોહન સિંહ કી ટીમ મેં જો લોગ હૈં ઉનકે સામને અન્ના ટીમ કે લોગ બહુત હી છોટે કદ કે હૈં. અન્ના ટીમ કે મેમ્બરાન ગલત બયાની કરકે હઠધર્મી ભરી બાતેં ચાહે કિતની કર લેં બાતચીત કી મેજ પર બૈઠને કે બાદ યહ લોગ બૌને હી નજર આતે હૈં. વૈસે ભી સરકારી નૌકરી મેં સિયાસતદાનોં કે સામને દુમ હિલાતે રહને વાલે અરવિન્દ કેજરીવાલ ઔર કિરન બેદી જૈસે લોગ પ્રણવ મુખર્જી જૈસે મઝે હુએ લીડર કે સામને પાની ભરતે હી નજર આતે હૈં.

    ઇસ વક્ત આરએસએસ ઔર બીજેપી કો અન્ના જૈસે આન્દોલન કી સખ્ત જરૂરત ભી થી. તાકિ કર્નાટક, ઉત્તરાખણ્ડ ઔર ગુજરાત મેં પકડી ગઈ બીજેપી સરકારોં કી બેઈમાની પર દેશ મેં જ્યાદા ચર્ચા ના હોને પાએ. ગુજરાત મેં નરેન્દ્ર મોદી ઔર ઉનકી સરકાર ને બેઈમાની કે તમામ રિકાર્ડ તોડ દિએ. દેશ હી નહીં દુનિયા કી શાયદ યહ પહલી મિસાલ હૈ કિ વહાં પ્રાસીક્યૂશન (સરકારી વકીલ) મુલ્જિમાન કી પૈરવી કર રહા હૈ. એડીશનલ એડવોકેટ જનરલ તુષાર મેહતા કી કયાદત મેં નરેન્દ્ર મોદી ને સરકારી વકીલોં કી જો લમ્બી ચૌડીી ફૌજ તૈનાત કી વહ ગુજિશ્તા કઈ સાલોં સે આરએસએસ કુન્બે કે દંગાઇયોં ઔર મુસલમાનોં કા કત્લેઆમ કરને વાલોં કો બચાને કી પૈરવી કર રહે હૈં. જબકિ વકીલ કી હૈસિયત સે ઉનકા ‘‘ધર્મ’’ પેશા ઔર ઉસૂલ યહ કહતા હૈ કિ ઉન્હેં મુલ્જિમાન કો સજા દિલાની હૈ.

 ગુજરાત મેં હો રહી ઇતની બડી બેઈમાની કો અગર અન્ના હજારે ઔર ઉનકી ટીમ ‘‘ભ્રષ્ટાચાર’’ કે ખાને મેં નહીં રખતી ઔર સિર્ફ સૌ-પચાસ રૂપએ રિશ્વત લેકર રાશન કાર્ડ બનાને વાલોં કે પીછે અન્ના હજારે લગે હૈં, ઇસસે તો લગતા હૈ કિ અન્ના ઔર ઉનકી ટીમ ને ભી નરેન્દ્ર મોદી, બી.એસ.યેદુરપ્પા ઔર રમેશ પોખરિયાલ નિશંક કી બેઈમાની પર પર્દા ડાલને કા કામ કિયા હૈ. અન્ના ઔર ઉનકી ટીમ કિસી ભી કીમત પર એનજીઓજ કો લોકપાલ કે દાયરે મેં લાને કે લિએ તૈયાર નહીં હૈ. વહ ચીફ જસ્ટિસ સમેત સુપ્રીમ કોર્ટ તક કે જજોં ઔર વજીર-એ-આજમ કો તો બેઈમાન માનકર લોકપાલ કે દાયરે મેં લાને કી બાત કર રહે, લેકિન એનજીઓજ કી બેઈમાની પકડી જાને કે હામી નહીં હૈ. વજહ સાફ હૈ કિ ઉનકે આન્દોલન મેં બ૜ી તાદાદ મેં વિદેશી પૈસા લેને વાલે એનજીઓજ શામિલ હૈં. કિરન બેદી, અરવિન્દ કેજરીવાલ, પ્રશાંત ભૂષણ, મનીષ સિસૌદિયા ઔર ખુદ અન્ના હજારે અપને-અપને એનજીઓજ ચલાતે હૈં ઔર દેશ-વિદેશ સે કરોડો રૂપએ લેકર ઐશ કરતે હૈં૤

અન્ના કી ટીમ કી બેેઈમાની યહ ભી હૈ કિ વહ કારપોરેટ સેક્ટર કો ભી લોકપાલ કે દાયરે મેં લાને કે હક મેં નહીં હૈ. દુનિયા જાનતી હૈ કિ જબ સે દેશ મેં મલ્ટી નેશનલ્સ ઔર કારપોરેટ સેક્ટર કે કારોબાર મેં ઇજાફા હુઆ હૈ તભી સે રિશ્વત હજારોં કરોડ મેં પહુંચ ગઈ હૈ૤ ટૂજી સ્પેક્ટ્રમ ઔર કામનવેલ્થ ગેમ્સ મેં હુએ ઘપલે ઇસકી તલ્ખ હકીકત હૈં૤ અંબાની ગરોહ હો યા રતન ટાટા, કિસી ન કિસી બહાને સે યહ લોગ કરો૜ો કી રિશ્વત દેતે હૈં ઔર ફિર રિશ્વત કી રકમ સે હજારોં ગુના જ્યાદા કી ચપત સરકાર કો લગાતે હૈં૤ રતન ટાટા ને બાકાયદા બયાન દેકર તસ્લીમ કિયા કિ એ.રાજા કો કમ્યુનિકેશન મિનિસ્ટર બનાને કે લિએ ઉન્હોંને ડીએમકે ચીફ કરૂણાનિધિ કો ખત લિખા થા૤ લેકિન અન્ના કો ઇસ કામ મેં કોઈ બેઈમાની નજર નહીં આતી૤ શાયદ વહ યહ સમઝ રહે હૈં કિ રાજા, રતન ટાટા કા રિશ્તેદાર હૈ ઇસલિએ વહ ઉસે કમ્યુનિકેશન મિનિસ્ટર બનવા રહે થે૤ અન્ના ઔર ઉનકી ટીમ કા માનના હૈ કિ સૌ રૂપએ રિશ્વત લેકર રાશન કાર્ડ બનાને વાલા બાબૂ યા ખસરા-ખતૌની કી નકલ દેને વાલા લેખપાલ બેઈમાન હૈ, લેકિન રતન ટાટા, નીરા રાડિયા ઔર અંબાની ગરોહ ઈમાનદાર હૈ, ક્યોંકિ ઉનકી રિશ્વત કી રકમ હજારોં કરો૜ મેં હોતી હૈ ઔર જરૂરત પ૜ને પર વહ લોગ દસ-બીસ કરો૜ ખર્ચ કરકે અન્ના જૈસાંે કા આન્દોલન ચલવા દેતે હૈં યા ઇનકે એનજીઓજ કો ચંદા દે દેતે હૈં૤ પટવારી ઔર બાબૂ તો જો રિશ્વત લેતે હૈં વહ ઉસે ખુદ હી ખા જાતે હૈં યા અપને બચ્ચોં પર ખર્ચ કર દેતે હૈં૤ અન્ના જૈસોં કે એનજીઓજ કો ના તો ચંદા દેતે હૈં ના ફાઇનેંસ કરતે હૈં૤ ઇસલિએ અન્ના ઔર ઉનકી ટીમ કા ઇન લોગોં કી મુખાલિફત કરના ફિતરી (સ્વાભાવિક) હૈ૤

અન્ના ઔર ઉનકી ટીમ કો ચાભી ભરને વાલે ઇન લોગોં કો કિસ અંદાજ મેં ચલાતે રહે ઇસકા અંદાજા કેજરીવાલ, મનીષ સિસોદિયા, કિરન બેદી ઔર પ્રશાંત ભૂષણ કે બયાનાત સે બહુત અચ્છી તરહ લગતા રહા. ઇન સબ કા રવૈયા ઐસા રહા કિ જૈસે દેશ મેં ઇનસે બ૜ા કાબિલ ઔર ઈમાનદાર કોઈ દૂસરા હૈ હી ન હીં ઔર યહ લોગ પાર્લિયામેંટ સે ભી બડે હૈં. તેઇસ અગસ્ત કો જબ યહ લોગ સરકારી ટીમ સે બાત કરકે વાપસ આએ તો કેજરીવાલ એક તાનાશાહ કી તરહ માઇક પકડકર બોલે કિ સરકાર ને અદલિયા (ન્યાયપાલિકા) કે લિએ લોકપાલ સે અલગ હટ કર બિલ લાને કી બાત કહી હૈ. હમને ઉનસે સાફ કહ દિયા હૈ કિ પહલે વહ બિલ હમેં દિખાઓં ફિર પાર્લિયામેંટ મેં લે જાઓ. અબ કેજરીવાલ સે યહ કૌન પૂછે કિ આપ હૈ કૌન જો સરકાર કોઈ ભી બિલ બના કર પહલે આપ કો દિખાએ ફિર પાર્લિયામેંટ મેં લે જાએ આપકી તો પંચાયત કા એલક્શન જીતને કી ભી ઔકાત નહીં હૈ.

ચૌબીસ અગસ્ત કો યહ લોગ ફાઇનેંસ મિનિસ્ટર પ્રણવ મુખર્જી ઔર સલમાન ખુર્શીદ કે સાથ બાત કરને ગએ૤ છઃ ઘંટે બાત ચલી૤ વહાં ભી ઇન લોગોં ને તાનાશાહી રવૈયા અખ્તિયાર કિયા સિર્ફ અપની હી જિદ પર અ૜ે રહે તો પ્રણવ મુખર્જી કો ગુસ્સા આ ગયા ક્યોંકિ વહ કાનૂન ઔર સંવિધાન કે દાયરે મેં રહ કર બાતચીત પર જોર ડાલ રહે થે૤ કેજરીવાલ વગૈરહ જિદ પર અ૜ે રહે તો પ્રણવ મુખર્જી ને ઇન્હંે ઇનકી હૈસિયત કા આઈના દિખા દિયા૤ ટીમ અન્ના ભાગ કર રામલીલા મૈદાન પહુંચી, આરામ કે લિએ અપને લિએ બને ખાસ કમરે મેં જા ચુકે અન્ના કો ઉઠાકર વાપસ ડાયસ પર લાયા ગયા૤ કેજરીવાલ ને માઈક થામા ઔર ઝૂટ બોલતે હુએ કહા કિ હમારી બાતચીત ફેલ હો ગઈ૤ સરકાર ને હમારે સાથ ધોકા કિયા હૈ૤ મનીષ સિસોદિયા ને કહા કિ હમારા આન્દોલન જન લોકપાલ બિલ પાસ કરો કે લિએ હૈ હમ અપને સ્ટૈણ્ડ સે એક ઇંચ ભી પીછે નહીં હટેંગે૤ સરકાર કહતી હૈ કિ દોનોં ફરીક થો૜ા-થો૜ા સમઝૌતા કરેં લેકિન હમ સાફ કર દેના ચાહતે હૈ કિ સૌદેબાજી નહીં કરેંગે ઔર સરકાર કો હમારે હી જનલોકપાલ બિલ કો પાર્લિયામેંટ સે પાસ કરાના પડેગા. કિસી ભી જમ્હૂરી (લોકતાંત્રિક) સિસ્ટમ મેં અપની બાત મનવાને કા યહ કૌન સા તરીકા હૈ કિ સિર્ફ હમારી બાત તસ્લીમ કરો હમ તુમ્હારી નહીં સુનેંગે.

ચૌબીસ અગસ્ત કી આધી રાત મેં ઇન લોગોં ને અન્ના કો ઉઠાકર વાપસ ડાયસ પર બિઠાયા તો યહ ભી અફવાહ ફૈલાઈ કિ પુલિસ આજ હી રાત મેં અન્ના કો ઉઠા લેગી. ઇસ ઝૂટ કી હવા દિલ્લી પુલિસ કમિશ્નર કે એસએમએસ ને નિકાલ દી. ઉન્હોંને કિરન બેદી કે મોબાઇલ પર એસએમએસ ભેજકર કહા કિ જબ તક ડાક્ટર યહ નહીં કહેંગે કિ અબ અન્ના કી જાન કો ખતરા હૈ ઉસ વક્ત તક હમ અન્ના કો ઉનકે અનશન સે નહીં ઉઠાએંગે.

   અબ તક શાયદ અન્ના કો ભી અપને લોગોં કી ગલત બયાનિયોં ઔર સરકાર કે સખ્ત રૂખ કા અંદાજા લગ ચુકા થા. ઇસીલિએ અન્ના ને મૈદાન મેં ઇકટ્ઠા લોગોં સે કહા કિ અગર પુલિસ ઉન્હેં ઉઠાને આએ તો આપ લોગ ખામોશ રહિએગા કોઈ ભી પુલિસ કો રોકને કા કામ ન કરે૤ હાલાંકિ યહ અન્ના એક દિન કબ્લ તક કહ રહે થે કિ અગર પુલિસ ઉન્હેં ઉઠાને આએ તો આપ લોગ ગેટ કે પાસ ઔર રાસ્તોં પર લેટ જાઇએગા લેકિન મુઝે જબરદસ્તી ઉઠાકર લે ન જાને દીજિએગા. ઇસ દૌરાન દેશ કે બેશ્તર ઐસે નૌજવાનોં ને જિનકે બાપોં ને દેશ લૂટ કર ઉન્હેં ડિજાઇનર કપડે દિલવાએ, કારે, મોટરસાઇકિલે દિલવાઈ ઔર લાખોં કી કૈપિટેશન ફીસ દેકર મૈનેજમેંટ વ ઇંજીનિયરિંગ કી તાલીમ દિલાઈ વહ સબ અન્ના કે બહાને સડકોં પર હંગામા બરપા  કરતે.

 Aug 21-27

સૌજન્ય:

http://www.jadeedmarkaz.net/special_report_hindi.htm


Responses

 1. Annaji should take care of his team. Gov. had has now started to taken action against many members of his team on different issues after words.

 2. Whatever is there one thing is sure curruption is very high in poor country and poorest are at RECEIVER end. Let we all decide from today we will not take any Reshwat and we will not give any Reshwat.
  Hope Sanity will prevail
  Mohamed Mehta

 3. Jazakallah!Thankyou very much Mohammedbhai.Please take some time to read the following artcle.
  Just click on the index shown beloeIn Bazmewafa.
  ગાઁધી, હજારે વ ભ્રષ્ટાચાર કે ખિલાફ જંગ—ડો. અસગર અલી ઇંજીનિયર
  અન્ના આંદોલન: સંદેહાસ્પદ મંતવ્ય વ ચરિત્ર – રામ પુનિયાની
  સામ્પ્રદાયિકતા પર અન્ના હજારે કી સમઝ અપર્યાપ્ત-રામ પુનિયાની
  આસ્થા કે જ્વાર મેં ડોલતી તાર્કિકતા કી નાવ -રામ પુનિયાની
  અન્ના આદોલન-રામ પુનિયાની
  અન્ના કા આન્દોલન એક ગહરી સાજિશ—હિસામ સિદ્દીકી
  ખુદ કો આજ કા ગાંધી સમઝને વાલે અન્ના હજારે બને મફાદપરસ્ત તાકતોં કે હાથ કા ખિલૌના મીડિયા ઔર બીજેપી કે ગાંધી—હિસામ સિદ્દીકી
  પાર્લિયામેંટ કી તૌહીન કર રહી હૈ અન્ના કી ટીમ–હિસામ સિદ્દીકી
  લોકતન્ત્ર કમજોર કર રહે હૈં અન્ના,રામદેવ ઔર મનમોહન—–હિસામ સિદ્દીકી


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: