Posted by: bazmewafa | 06/20/2011

જો બાત તુઝ મેં થી તેરી તસવીર મેં ભી હૈ:ક઼મર અબ્બાસ

જો બાત તુઝ મેં થી તેરી તસવીર મેં ભી હૈ: ક઼મર અબ્બાસ

 

ઓસામા બિન લાદિન મારા ગયા, હોંઠોં પર વિજયી મુસ્કાન કે સાથ અમરીકી રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામા ને જબ યહ ઘોષણા કી તો પૂરે વિશ્વ મેં હલચલ મચ ગયી, ખુશિયાઁ મનાયી જાને લગીં, અમરીકા ને અભિયાન કા જો બ્યોરા દિયા થા, ઉસસે કિસી હાલીવુડ ફિલ્મ કી યાદ આતી થી ઔર ચૈનલોં ને ઉસકા અધિક હાલીવુડીકરણ કર દિયા કિંતુ જિસ પ્રકાર 9/11 કો વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર કી ઇમારત ગિરને કે બાદ બહુત સે સવાલ ઉઠે થે ઇસી પ્રકાર આપ્રેશન જેરોનીમો કા પ્રીમિયર શો સમાપ્ત હોતે કી બહુત સે લોગોં કે મન મેં બહુત સે સવાલ કુલબુલાને લગે શાયદ ઇસી લિએ અમરીકી રાષ્ટ્રપતિ ને આપ્રેશન જેરોનીમો કે ફ્લાપ શો સે પાઠ લેતે હુએ, ઇસકે પ્રદર્શન પર રોક લગાને કા ફૈસલા કિયા ઔર ઘોષણા કી કિ ઉસામા બિન લાદિન સે સંબંધિત આપ્રેશન જેરોનીમો કી તસ્વીરેં બડ઼ી ભયાનક હૈં ઇસી લિએ ઉસે જારી નહીં કિયા જા સકતા. યહ બાત ઉનકે વરિષ્ઠ ધર્મગુરુ પોપ બેનેડિક્ટ કહતે તો શાયદ હમેં યક઼ીન ભી હો જાતા કિંતુ કિસી એસે દેશ કે રાષ્ટ્રપતિ કે મન મેં ઇતની કરુણા પર સહજ વિશ્વાસ નહીં હોતા જિસકે સૈનિક, અફ઼ગાનિસ્તાન ઔર ઇરાક઼ મેં દસિયોં લાખ લોગોં કી હત્યા કે જ઼િમ્મેદાર હોં ઔર જિસકે માથે પર ઇરાક઼ કે અબૂગ઼રેબ ઔર ગ્વાન્તાનામો કી ભયાનક જેલોં કા કંલક કા ટીકા હો!

વૈસે એક બાત તો હૈ, ઉસામા બિન લાદિન નામક ઇસ હૌવ્વે ને અમરીકા કો ડરાયા બહુત, જબ તક જીવિત થા, અપની કાર્યવાહિયોં, વીડિયો ઔર આડિયો ટેપોં સે ડરાયા ઔર અબ મરને કે બાદ ઉસકે ચિત્ર અમરીકા કે રાષ્ટ્રીય હિતોં કો ખ઼તરે મેં ડાલ રહે હૈં જૈસા કિ રાષ્ટ્રપતિ ઓબામા ને કહા ચિત્ર જારી ન કરને કે ઔચિત્ય મેં કહા હૈ. લેકિન હો સકતા હૈ ઓસામા બિન લાદિન કી જીવની સે પરિચિત બહુત સે લોગ ઇસ બાત સે સહમત ન હોં, ઉન્હેં સહમત ન હોને કા અધિકાર ભી હૈ ક્યોંકિ એક તરહ સે ઓસામા ને અમરીકા કો લાભ ભી બહુત પહુંચાયા હૈ, બલ્કિ કુછ લોગોં કી માને તો કેવલ લાભ હી પહુંચાયા હૈ.

જબ સોવિયત સંઘ ને અફગ઼ાનિસ્તાન કા અતિગ્રહણ કિયા તો શીતયુદ્ધ કી ગર્મી કે કારણ અમરીકા, અફ઼ગાનિસ્તાન કી જનતા કી સહાયતા કે લિએ આગે આયા, ઉસામા ભી સોવિયત સંઘ કે વિરુદ્ધ લડ઼ રહા થા તો ફિર કોઈ કારણ નહીં થા કિ દોનોં મેં સહયોગ ન હોતા, ઉસામા ઔર અમરીકા કા યહ સહયોગ, સોવિયત સંઘ કી લાલ સેના કી અફ઼ગ઼ાનિસ્તાન સે વાપસી તક જારી રહા. ફિર ધીરે ધીરે, અમરીકી સંચાર માધ્યમોં મેં ઓસામા ઔર અલક઼ાએદા કા નામ આને લગા, ફિર વહ ખ઼તરા બના, કઈ આક્રમણ હુએ ઔર 9/૧૧ કી ત્રાસદી હુઈ, અમરીકા ને અફ઼ગ઼ાનિસ્તાન કા અતિગ્રહણ કિયા, ઇરાક઼ મેં જા ઘુસા ઔર અભી તક નિકલને કા નામ નહીં લે રહા હૈ. ઊર્જા કી ઉસકી સારી આવશ્કતાએં પૂરી હો રહી હૈં. યદિ અતીત મેં ઓસામા બિન લાદિન કી ધમકી ભરે સંદેશોં પર ધ્યાન દેં તો ઉસી સમય આતે થે જબ અમરીકી શાસકોં કો ઉસકી અત્યધિક આવશ્યકતા હોતી થી. અબ મરને કે બાદ ભી ઉસામા કમ સે કમ ઓબામા કો ચુનાવ મેં કુછ લાભ પહુંચા સકતા હૈ કિંતુ ઓસામા બિન લાદિન તો મુસલમાનોં કે લિએ લડ઼તા થા મુજાહિદ થા અબ યહ અલગ બાત હૈ કિ અલક઼ાએદા કી કાર્યવાહિયોં મેં સબ સે અધિક મુસલમાન મારે ગયે ઔર આતંકવાદી કે રૂપ મેં બદનામ ભી મુસલમાન હી હુએ. મુસલમાન દો સમુદાયોં પર આધારિત હૈં. શીઆ ઔર સુન્ની, ઓસામા ચરમપંથી વહ્હાબી વિચારધારા રખતે થે, ઇસી લિએ અલક઼ાએદા શીઆ મુસલમાનોં કી હત્યા કો પુણ્ય સમઝતા થા, પાકિસ્તાન ઔર ઇરાક઼ મેં ઇસ સંગઠન ને શીઓં કા જમકર જનસંહાર કિયા કિંતુ ઇસકે સાથ હી વહ્હાબી વિચારધારા કે ગઢ઼ ઔર પ્રચારક તથા સુન્ની મુસલમાનોં કે હિતો કે રક્ષક દેશ સઊદી અરબ કે વિરુદ્ધ સંઘર્ષરત થે યહાં તક કિ સઊદી અરબ ને ઉનકી નાગરિકતા ભી ખ઼ત્મ કર દી થી ઔર અમરીકા કે અનુસાર શવ લેને સે ભી ઇન્કાર કર દિયા થા તો ફિર ઓસામા કી લડ઼ાઈ કિસકે વિરુદ્ધ થી ઔર કિસકે હિત મેં?

અંતિમ અદ્યતન ( રવિવાર, 12 જૂન 2011 11:49 )

 


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: