Posted by: bazmewafa | 08/07/2010

ક્યા શાહ પર લગે આરોપોં સે મોદી અછૂતે રહ સકતે હૈં? –રાના ઐયુબhttp://www.tehelkahindi.com/indinon/national/650.html

ક્યા શાહ પર લગે આરોપોં સે મોદી અછૂતે રહ સકતે હૈં? –રાના ઐયુબ

http://www.tehelkahindi.com/indinon/national/650.html

અમિતશાહ કી ગિરફ્તારી કે માયને

ભારતીય રાજનીતિ મેં ગુજરાત કે જૂનિયર ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કી ગિરફ્તારી કા અપના હી મહત્વ હૈ. કેવલ ઇસલિએ નહીં કિ આઝાદ ભારત કે ઇતિહાસ મેં શાયદ વે પહલે ઐસે મંત્રી હોંગે જિસે હત્યા, વસૂલી, સબૂતોં કો નષ્ટ કરને ઔર સાજિશ રચને કે આરોપ મેં ગિરફ્તાર કિયા ગયા હૈ. બલ્કિ ઇસલિએ ભી કિ વે ગુજરાત કે મુખ્યમંત્રી નરેંદ્ર મોદી કે સબસે ખાસુલખાસ લોગોં મેં સે હૈં – ઉનકે પાસ ગુજરાત સરકાર કે 10 મંત્રાલયોં કી જિમ્મેદારી હૈ ઔર જિસ ગૃહમંત્રાલય કે વે રાજ્યમંત્રી હૈં ઉસકે મુખિયા ખુદ મોદી હૈં. ઇસલિએ બતૌર ગૃહમંત્રી ઉનપર જો ઇલજામ આજ લગ રહે હૈં ઉનકા જ઼રા ભી કીચડ઼ મોદી પર ન પડ઼ે ઐસા હોના અસંભવ હી હૈ.

ઇસ મામલે સે જુડ઼ે તમામ આદેશ સીધે ગૃહ મંત્રાલય સે આએ થે. ઇસલિએ ઇનકે પ્રતિ મોદી કી જવાબદેહી સે કૈસે ઇનકાર કિયા જા સકતા હૈ? ભાજપા સીબીઆઈ કો કાંગ્રેસ બ્યૂરો ઑફ ઇંવેસ્ટિગેશન ઔર કાંગ્રેસ બ્યૂરો ઑફ ઇંટિમિડેશન કહ કર અમિત શાહ કી ગિરફ્તારી કા જબર્દસ્ત વિરોધ કર રહી હૈ. જિસ તરહ કી ભૂમિકા ક્વાત્રોકી, માયાવતી ઔર મુલાયમ સિંહ યાદવ ઔર લાલૂ પ્રસાદ આદિ કે મામલે મેં સીબીઆઈ કી રહી હૈ ઉસે દેખતે હુએ યહ બાત બિલ્કુલ ગલત ભી નહીં લગતી. લેકિન સચ યહી હૈ કિ શાહ કી તમામ અપરાધોં મેં સંલિપ્તતા કે સબૂતોં વાલા પલડ઼ા ઉનકે નિર્દોષ હોને કી દલીલોં વાલે પલડ઼ે સે કહીં જ્યાદા ભારી હૈ.

‘ઇસમેં કોઈ શક નહીં કિ શાહ કી ગિરફ્તારી એક બડ઼ી ચુનૌતી હૈ લેકિન હમ ઇસસે કાનૂની તૌર પર નિપટેંગે. આપ ઇસે સબૂત કૈસે ઠહરા સકતે હૈં’ એક વરિષ્ઠ ભાજપા નેતા કહતે હૈં, ‘સ્ટિંગ ઑપરેશનોં કી ભી અદાલત મેં કોઈ અહમિયત હોતી હૈ?’

ઇન સવાલોં કા જવાબ દેને કે લિએ સંક્ષેપ મેં અબ તક કી કહાની જાન લેતે હૈઃ 26 નવંબર, 2005 કો વસૂલી કરને વાલે સોહરાબુદ્દીન કો ગુજરાત પુલિસ દ્વારા માર ગિરાયા ગયા. સોહરાબુદ્દીન કી પત્ની કૌસર બી કે સાથ બલાત્કાર કિયા ગયા ઔર ઉસે બેહોશી કી હાલત મેં કુછ દિન રખને કે બાદ આગ કે હવાલે કર દિયા ગયા. સોહરાબુદ્દીન કો લશ્કર-એ-તૈયબા કા આતંકવાદી બતાયા ગયા જો મોદી કી હત્યા કે મિશન પર થા ઔર ‘એનકાઉંટર’ કો એક બહુત બડ઼ી ઉપલબ્ધિ કે બતૌર પેશ કિયા ગયા. ઇસકે એક સાલ બાદ 2006 કે ડિસેંબર મહીને મેં ઇસકે એકમાત્ર ચશ્મદીદ ગવાહ ઔર સોહરાબુદ્દીન કે સાથી તુલસી પ્રજાપતિ કો ભી માર દિયા ગયા.

એક ઔર ઐસે હી પુલિસ અધિકારી સીઆઈડી કે મહાનિદેશક રજનીશ રાય હૈં જિન્હોંને હત્યા કે આરોપિત પુલિસ અધિકારી ડીજી વંજારા, રાજકુમાર પાંડ્યાન ઔર દિનેશ એમએન કો ગિરફ્તાર કિયા થા. જબ ઉન્હોંને ઇન આરોપિતોં કા નાર્કો એનાલિસિસ કરને કી કોશિશ કી તો ઉન્હેં કિનારે કર દિયા ગયા. વે અભી અધ્યયન અવકાશ પર હૈં ઇસકે બાદ ઇન કુકૃત્યોં કો ઢકને કા દૌર શુરૂ હુઆ. મામલે કો ગૃહમંત્રાલય યાની શાહ ઔર મોદી કે સીધે નિયંત્રણ મેં કામ કરને વાલી સીઆઈડી કો સૌંપ દિયા ગયા. સીઆઈડી કી જાંચ સે નિરાશ હોકર સોહરાબુદ્દીન કે ભાઈ રુબાબુદ્દીન ને સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય મેં યાચિકા દાયર કી જિસને જનવરી, 2010 મેં ‘બડ઼ી સાજિશ કી સંભાવના’ કા પર્દાફાશ કરને કે નિર્દેશ કે સાથ મામલે કો સીબીઆઈ કે સુપુર્દ કર દિયા.

ઔર ઉસકે બાદ સે હી મામલે મેં હર રોજ઼ કુછ નયા આના શુરૂ હો ગયા. 29 અપ્રૈલ કો સીબીઆઈ ને ગુજરાત કી અપરાધ શાખા કે ઉપાયુક્ત અજય ચૂડાસ્મા કો ગિરફ્તાર કર લિયા જિસકે ખિલાફ અવૈધ ધનવસૂલી ઔર પ્રતાડ઼િત કરને કે 197 મામલે દર્જ હૈં. ચૂડાસ્મા કી ગિરફ્તારી સે સન્નાટે મેં આઈ સીઆઈડી ને આનન-ફાનન મેં કઈ અન્ય પુલિસ અધિકારિયોં કો ગિરફ્તાર કર લિયા જિસસે સીબીઆઈ ઉન્હેં ગિરફ્તાર ન કર સકે. લેકિન ઇસસે સચ્ચાઈ કો સામને આને સે રોકા નહીં જા સકા.

અબ હમ જાનને કી કોશિશ કરતે હૈં કિ શાહ ઔર મોદી કે ખિલાફ કિસ તરહ કે સબૂત હૈં. સબસે પહલે તો કઈ ઐસે પુલિસ અધિકારી હી હૈં જો યા તો ઇસ મામલે મેં અપની ઈમાનદારી કે લિએ પરેશાન કિએ જાતે રહે હૈં યા ફિર જો અપરાધ મેં શામિલ હોને કે બાદ અબ બચને કા કોઈ રાસ્તા ન દેખ સરકારી ગવાહ બનને કી ફિરાક મેં હૈં. પુલિસ મહાનિરીક્ષક ગીતા જૌહરી ઇન્હીં મેં સે એક હૈં. દો બાર ઇસ કેસ કો અપને હાથોં મેં લેને વાલી જૌહરી ઇસ બાત કા ઉદાહરણ હૈં કિ સહી તરહ સે કામ કરને વાલોં કો કિસ-કિસ તરહ કી જટિલતાઓં સે દો-ચાર હોના પડ઼ સકતા હૈ. જૌહરી કો મજબૂર હોકર શાહ કે કૉલ રિકૉર્ડોં કે સાથ છેડ઼છાડ઼ કરને મેં પૂર્વ સીઆઈડી પ્રમુખ ઓપી માથુર કા સાથ દેના પડ઼ા. ઉન્હોંને સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય કો એક ગુપ્ત પત્ર લિખકર ‘રાજનીતિક દબાવ’ કી શિકાયત ભી કી થી. બાદ મેં જૌહરી કો ‘જાંચ કો નિષ્પક્ષ તરીકે ન કરને કે લિએ’ ઉચ્ચતમ ન્યાયાલય કી ફટકાર ભી સુનની પડ઼ી. અબ સીબીઆઈ ઉન્હે અપના ગવાહ બનાને કી તૈયારી કર રહી હૈ. ઇસમેં કોઈ શક હી નહીં કિ જૌહરી કે પાસ બતાને કે લિએ બહુત-કુછ હૈ. ઉદાહરણ કે લિએ જબ વે ઔર અપને સાથી અધિકારી વીએલ સોલંકી કે સાથ સીઆઈડી કે ઉપમહાનિદેશક જીસી રૈગર કે પાસ દિસંબર 2006 મેં પ્રજાપતિ સે પૂછતાછ કી અનુમતિ માંગને ગઈં તો ઉન્હેં તબ તક ટાલા જાતા

રહા જબ તક કુછ દિનોં બાદ પ્રજાપતિ કી હત્યા નહીં હો ગઈ.

એક ઔર ઐસે હી પુલિસ અધિકારી સીઆઈડી કે મહાનિદેશક રજનીશ રાય હૈં જિન્હોંને હત્યા કે આરોપિત પુલિસ અધિકારી ડીજી વંજારા, રાજકુમાર પાંડ્યાન ઔર દિનેશ એમએન કો ગિરફ્તાર કિયા થા. જબ ઉન્હોંને ઇન આરોપિતોં કા નાર્કો એનાલિસિસ કરને કી કોશિશ કી તો ઉન્હેં કિનારે કર દિયા ગયા. વે અભી અધ્યયન અવકાશ પર હૈં.

સીબીઆઈ કે પાસ એક સીઆઈડી નોટ હૈ જો અધિકારિયોં કે રાસ્તે મેં ડાલી ગઈ ગૈરજ઼રૂરી અડ઼ચનોં કે બારે મેં બતાને કે સાથ-સાથ યહ ભી બતાતા હૈ કિ કૈસે જાંચ કી પ્રગતિ કે બારે મેં આરોપિતોં કો બતા દિયા જાતા થા જિસસે ઉન્હેં ગવાહોં કો પ્રભાવિત કરને કા મૌકા મિલ જાએ. નોટ મેં યહ ભી લિખા હૈ કિ કૈસે રાય દ્વારા કી ગઈ ગિરફ્તારિયોં સે પ્રદેશ કા રાજનીતિક નેતૃત્વ નારાજ થા જિસકી વજહ સે સરકાર ને 27 માર્ચ, 2007 કો એક આદેશ કે જરિએ રૈગર કો ઇસ મામલે કા પ્રભારી બના દિયા. ઇસ નોટ મેં સીબીઆઈ સે ઇસ બાત પર ધ્યાન દેને કે લિએ ભી કહા ગયા હૈ કિ જૌહરી કે આઈએફએસ પતિ અનિલ જૌહરી કે ખિલાફ ભ્રષ્ટાચાર જૈસે સંગીન મામલે મેં ચલ રહી વિભાગીય જાંચ કો અક્ટૂબર મેં હલ્કા ક્યોં કર દિયા ગયા. શાયદ યહી વહ વજહ રહી કિ બહુત હી જોશ કે સાથ અપના કામ શુરૂ કરને વાલી ગીતા જૌહરી કો બાદ મેં અપની જાંચ કો લેકર ન્યાયાલય તક કી ફટકાર સુનની પડ઼ી.

મહત્વપૂર્ણ બાત યહ હૈ કિ રૈગર અબ ખુદ હી અભિયોજન પક્ષ કે ગવાહ બનને જા રહે હૈં. અબ વે ખુદ ભી સીબીઆઈ કો અપની ઔર ગીતા જૌહરી કી શાહ સે ઉસ મુલાકાત કે બારે મેં બતાએંગે (તહલકા ને જનવરી મેં સબસે પહલે ઇસસે સંબંધિત ખબર છાપી થી) જિસમેં શાહ ને ઉનસે જાંચ પર અસર ડાલને વાલી બાતેં કહી થીં.

ઇસકે અલાવા ઔર ભી કઈ સબૂત હૈં જો મામલે મેં રાજનીતિક હસ્તક્ષેપ કે આરોપોં કો પુખ્તા કર દેતે હૈં. મસલનઃ

1. રાય કે લિખિત તૌર પર યહ કહને કે બાદ કિ ઉન્હેં વંજારા ઔર પાંડ્યાન કે સાથ કામ કરને વાલા કોઈ ભી અધિકારી અપની મદદ કે લિએ નહીં ચાહિએ, એનકે અમીન કો ક્યોં ઉનકે સાથ કામ કરને કે લિએ લાયા ગયા.

2. વંજારા કો પ્રજાપતિ કે એનકાઉંટર સે ઠીક પહલે ડીઆઈજી બૉર્ડર રેંજ (ઇસી ઇલાકે મેં પ્રજાપતિ કા એનકાઉંટર હુઆ થા) બના કર ક્યોં ભેજ દિયા ગયા?

3. પૂર્વ સીઆઈડી પ્રમુખ ઓપી માથુર – જિન્હેં સીબીઆઈ ગિરફ્તાર કરને વાલી હૈ – કો અહમદાબાદ કા પુલિસ આયુક્ત ક્યોં બનાયા ગયા? ક્યોં ઉનકે ખિલાફ ચલ રહી વિભાગીય જાંચ કો સિતંબર મેં ખત્મ કર ઉન્હેં ફરવરી, 2009 મેં પ્રોન્નતિ દે દી ગઈ?

જિસ ક્ષણ સીબીઆઈ પ્રજાપતિ કી હત્યા કે મામલે કો અપને હાથ મેં લેતી હૈ, વહ ઉન પરિસ્થિતિયોં પર ભી ધ્યાન દેગી જિનકી વજહ સે ઉસકા એનકાઉંટર હુઆ ઔર જાંચ કો પ્રભાવિત કરને કે લિએ કિસ-કિસ તરીકે કે પ્રયાસ કિએ ગએ. ચૂંકિ ઇસ મામલે સે જુડ઼ે તમામ આદેશ સીધે ગૃહમંત્રાલય સે આએ થે ઇસલિએ ઇનકે પ્રતિ મોદી કી ભી જવાબદેહી હૈ, ઇસ બાત સે કૈસે ઇનકાર કિયા જા સકતા હૈ? પુલિસવાલોં કી ગવાહી ઔર ઔર ઉનસે જુડ઼ી અન્ય બાતેં તો શાહ કો ફંસાને ઔર રાષ્ટ્રીય સ્તર પર મોદી કી ઇજ્જત મેં જબર્દસ્ત બટ્ટા લગા સકને લાયક ચીજોં કી સિર્ફ એક કડ઼ી હૈ.

4. તહલકા (રાષ્ટ્રીય સંસ્કરણ) ને હાલ હી મેં શાહ ઔર સોહરાબુદ્દીન તથા પ્રજાપતિ કી હત્યા કે મામલોં મેં ફંસે પુલિસ અધિકારિયોં કે બીચ પ્રજાપતિ કી હત્યા કે સમય કે આસપાસ હુઈ બાતચીત કે કૉલ રિકૉર્ડ ઔર ઉનકા આકલન છાપા થા. યે કૉલેં એક દૂસરે કેસ મેં પુલિસ દ્વારા મૉનિટર કી જા રહી થીં. ઇસ મામલે કી કેસ ડાયરી મેં સાફ-સાફ લિખા થા કિ યે કૉલેં જિતની બાર કી ગઈ થીં વહ બડ઼ા અજીબ થા ઔર ‘ઑફિશિયલ ડેકોરમ’ કે મુતાબિક ભી નહીં થા. મગર ઇસ મામલે કો 2009 મેં અચાનક હી બંદ કર દિયા ગયા. મોદી ને ઇન જાનકારિયોં પર કોઈ કાર્રવાઈ ક્યોં નહીં કી?

5. અબ ભાજપા કા કહના હૈ કિ કૉલ રિકૉર્ડ યે નહીં દિખાતે કિ શાહ ને પ્રજાપતિ કે એનકાઉંટર વાલે દિન (28 દિસંબર, 2006) ઔર ઉસસે એક દિન આગે-પીછે આરોપિત પુલિસ અધિકારિયોં સે બાત કી થી. ઇસકા જવાબ હૈ કૉલ રિકૉર્ડ કે સાથ ઓપી માથુર દ્વારા કી ગઈ છેડ઼છાડ઼. સીબીઆઈ કે પાસ ઇન રિકૉર્ડોં કી મૂલ કૉપી હૈ જિસમેં ઐસી કઈ કૉલેં હૈં.

6. તહલકા કે પાસ શાહ ઔર ગુજરાત પુલિસ કે ડીએસપી એનકે અમીન કે બીચ કે બહુત હી ચૌંકાને વાલે કૉલ રિકૉર્ડ ભી મૌજૂદ હૈ. સોહરાબુદ્દીન કા ‘એનકાઉંટર’ 26 નવંબર, 2005 કો હુઆ થા ઔર અમીન હી વહ પુલિસ અધિકારી હૈ જિસને કૌસર બી કો બેહોશી કી દવાએં દી થીં. યે કૉલ રિકૉર્ડ દિખાતે હૈં કિ શાહ ઔર અમીન સોહરાબુદ્દીન કી હત્યા કે આસપાસ લગાતાર એક-દૂસરે કે સંપર્ક મેં થે. બડ઼ી અજીબ-સી બાત હૈ. રાજ્ય કા ગૃહમંત્રી એક અદના-સે પુલિસ અધિકારી સે ઐસી ઔર ઇતની ક્યા બાતેં કર સકતા હૈ? અમીન અબ સરકારી ગવાહ બનને વાલા હૈ ઔર યહ બાત શાહ ઔર મોદી દોનોં કે લિએ બેહદ પરેશાની વાલી હૈ. અમીન કા હિરાસત મેં હી મૌતોં કા એક અલગ હી ઇતિહાસ હૈ ઔર વહ ઇશરત જહાં કે એનકાઉંટર મેં ભી શામિલ થા. સીબીઆઈ કો અબ પતા લગા હૈ કિ એનકાઉંટર સે પહલે ઇશરત કો ઉસી ફાર્મ હાઉસ મેં રખા ગયા થા જિસમેં કૌસર બી કે સાથ બલાત્કાર ઔર ઉસે જલાયા ગયા થા. ઇસ ફાર્મ હાઉસ કે માલિક કો ભી ગિરફ્તાર કર લિયા ગયા હૈ.

7. ગિરફ્તાર પુલિસ અધિકારિયોં મેં સે એક બાલકૃષ્ણ ચૌબે હૈ જિસને કથિત તૌર પર કૌસર બી કે સાથ બલાત્કાર કિયા થા ઔર વંજારા ને ઉસે આગ કે હવાલે કિયા થા. મગર ઐસા કરને કે આદેશ કિસને દિએ? અબ અમીન કે પાસ એક સહઅભિયુક્ત એનવી ચૌહાન કા સ્ટિંગ ઑપરેશન ભી હૈ જિસમેં વહ કહ રહા હૈ કિ કૌસર બી જબ ઉનકે કબ્જે મેં થી તો વંજારા કે પાસ બાર-બાર શાહ કે ફોન આ રહે થે ઔર શાહ ને હી ઉસે મારને કે આદેશ દિએ થે. કાનૂન કે જાનકારોં કે મુતાબિક ભારતીય સાક્ષ્ય કાનૂન મેં બદલાવ કે બાદ ધારા 29(એ) કે તહત યહ સબૂત કે રૂપ મેં માન્ય હો સકતા હૈ, વિશેષકર તબ જબ ઇસકી સત્યતા સાબિત કરને વાલી મજિસ્ટ્રેટ કે સામને દી ગઈ ઔર ભી ગવાહિયાં હોં.

8.  હાલાંકિ ગુજરાત કે દંગે મોદી કે ઊપર એક કભી ન મિટને વાલા દાગ લગા ચુકે હૈં, જૈસાકિ હાલ હી મેં નીતીશ કુમાર કે સાથ ઉનકી ઉઠાપટક મેં દેખને કો મિલા થા, લેકિન બાકી મામલોં મેં અબ તક ઉનપર કભી કોઈ ઉંગલી નહીં ઉઠી થી. મગર અબ ઐસા નહીં હૈ. અબ હિંદુત્વ કે બડ઼ે-બડ઼ે દાવે કરને વાલા ઉનકા એક સબસે કરીબી અપને રસૂખ કા ફાયદા ઉઠાકર તમામ પુલિસવાલોં ઔર સોહરાબુદ્દીન ઔર પ્રજાપતિ જૈસે લોગોં સે ધનવસૂલી કરવા રહા થા. જૈસા કિ અબ સબકો હી પતા હૈ, સોહરાબુદ્દીન કો રાજસ્થાન કી નારાજ઼ માર્બલ લૉબી કે કહને પર, જિનસે વહ અતિરિક્ત પૈસે કી માંગ કર રહા થા, માર દિયા ગયા.

9.  ઇસકે અલાવા મામલે કો ઉલઝાને વાલી ગુજરાત કે દો બિલ્ડર ભાઇયોં રમન ઔર દશરથ પટેલ કી શિકાયતેં ભી હૈં. ઇનકે ઑફિસ પર કથિત તૌર પર પ્રજાપતિ ઔર ઉસકે એક સાથી ને સોહરાબુદ્દીન કો ફંસાને કે લિએ ગોલિયાં ચલાઈ થીં. ઇન લોગોં કા આરોપ હૈ કિ શાહ ને અજય પટેલ, જો અહમદાબાદ જિલા સહકારી બૈંક કે અધ્યક્ષ હૈં, કે જરિએ ઉનસે 70 લાખ રુપએ માંગે થે. ઇન લોગોં ને અજય પટેલ કે ઊપર એક સ્ટિંગ ભી કિયા હૈ જિસમેં શાહ કો ફંસાને વાલી બાતચીત હૈ. મગર યહ કિતને કામ આ સકેગી યહ કહના મુશ્કિલ હૈ.

મોદી કો જાનને વાલા હર વ્યક્તિ યહ જાનતા હૈ કિ ગુજરાત ઉનકી મહત્વાકાંક્ષાઓં કે લિએ અબ કિતના છોટા પડ઼ને લગા હૈ, કિ અબ ઉન્હેં એક નએ જ્યાદા બડ઼ે આસમાન કી જરૂરત હૈ. મગર જૈસે-જૈસે ગુજરાત કી નઈ-નઈ કહાનિયાં સામને આ રહી હૈં, યહ આસમાન ઉનકી પહુંચ સે દૂર હોતા જા રહા હૈ. એક વરિષ્ઠ ભાજપા નેતા કે મુતાબિક પાર્ટી શાહ ઔર અગર થોડ઼ા ખુલકર કહા જાએ તો મોદી કા ઇસ મામલે મેં એક હદ તક સાથ દેને કો તૈયાર હૈ. મગર મોદી કી મહત્વાકાંક્ષાઓં કી તસ્વીર અબ થોડ઼ી ઔર ધુંધલી પડ઼ ગઈ હૈ.

હાલ હી મેં ઉનકી વિશ્વસ્ત મંત્રિમંડલીય સહયોગી માયા કોડનાની કો ગિરફ્તાર કર લિયા ગયા ઔર વે કુછ નહીં કર સકે ઔર અબ શાહ ઔર ઇસસે પહલે કઈ વરિષ્ઠ પુલિસ અધિકારી. મોદી કી મુસીબત યહ હૈ કિ વે અગર ઇસસે થોડ઼ા ભી મજ઼બૂતી સે નિપટને કે પ્રયાસ કરતે હૈં તો ઉનકે અછૂતપન મેં કુછ ઔર વૃદ્ધિ કે સાથ બડ઼ા વાલા આસમાન ઉનસે ઔર ભી દૂર હોતા ચલા જાએગા

 રાના અય્યૂબ

Courtesy:

 http://www.tehelkahindi.com/indinon/national/650.html


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ